Sijarić: Model nastave na bosanskom jeziku je obogatio  sistem obrazovanja

Sijarić: Model nastave na bosanskom jeziku je obogatio sistem obrazovanja

Predsjednik Asocijacije Prosvetara Sandžaka Bahrija Sijarić istakao je da je  model nastave na bosanskom jeziku je obogatio sistem obrazovanjaanjina, a na Bošnjacima je da svoj jezik neguju,upoznaju I da se ne odriču dijela svog jezika I kulture koji je već utemeljen vijekovima.

On je istakao da jezik predstavlja stub I identitet jednog naroda tako bez jezika nema ni naroda, u okviru toga svaki narod treba da neguje svoj jezik.

„Bošnjaci u Sandžaku svoje pravo na obrazovanje na svom jeziku su stekli 2013. Godine kada je počela pripremna nastava na bosanskom jeziku, te godine je I održan javni čas bošnjačke istorije i kulture. Model nastave na bosanskom jeziku je obogatio postojeći državni sistem obrazovanja, a na Bošnjacima je da svoj jezik neguju,upoznaju I da se ne odriču dijela svog jezika I kulture koji je već utemeljen vijekovima.“,rekao je Sijarić.

On dodaje da nije bosanski  jezik samo latinica I ijekavica, naš jezik je dosta opširniji I kad ga budemo upoznali I istražili bićemo još više ponosni što pripadamo onima koji govore bosanskim jezikom. Trebamo znati da je bosanska ćirilica ili bosančica koja je nastala u Bosni kao posebno pismo, igrala najvažniju ulogu u očuvanju kontinuiteta slavenske pisane riječi među bosanskim stanovništvom.

Ovo pismo se negovalo na dvorovima sandžakbegova, a igralo je veliku ulogu i u diplomatskim kontaktima sa evropskim zemljama, zaključuje Sijarić.

CATEGORIES
Share This