Rubrika: Odgovor Sandžaka na COVID19

Projekat pod nazivom "Odgovor Sandžaka na COVID19" ima za cilja da kroz serijal emisija građanima predstavi na koji način je pandemija COVID19 uticala na razne sfere života građana Sandžaka. Ovaj projekat finansira Britanski savet.

Anketa (Uticaj COVID19 na trudnice i porodilje)

A1- 21. marta 2021.

Poštovani čitaoci portala A1.net, pred vama je jedna od anketa koja ima za cilj da nam pomogne da utvrdimo meru u kojoj je pandemija COVID19 ... Opširnije

Da li će pandemija ostaviti posledice na obrazovanje?

A1- 10. marta 2021.

Pandemija korona virusa, koja traje više od godinu dana, potpuno je promenila svet, odrazila se na sve segmente ljudskog delovanja, a slike praznih ulica, policijskog ... Opširnije