Category: Naši Halovi

U ovoj kategoriji objavljujemo zanimljive konstatacije našeg građanina koji se potpisuje kao Kospololita.

Ko smo?

Ko smo?

12. januara 2018.

Kosmopolita. Ko je kosmopolita? Ja sam kosmopolita, ja sam vernik, ... Opširnije