Online anketa

Online anketa

Poštovani čitaoci portala A1.net, ispred vas se nalazi anketa koju smo osmislili kako bismo otkrili uticaj covid-19 na naše živote. Molimo Vas da ispunite anketu i doprinesete našem istraživanju.
Anketa je potpuno anonimna.