O nama

Grupa novinara  vođena željom da svoje znanje i energiju stavi u službu objektivnog, pravovremenog i istinitog informisanja, pokrenula je ovaj portal, sa sedištem u Novom Pazaru, ali internet pokrivenošću od nekoliko desetina hiljada ljudi mesečno, prema dostupnim statistikama.

Danas jezgro naše redakcije čini 5 mladih ljudi (uz grupu formiranih spoljnih saradnika), koji se trude da profesionalno i nepristrasno, bez pritisaka ili podrške bilo kojoj od političkih opcija, ponude činjenice i istinu, izveštavajući o društvenim, političkim, ekonomskim i drugim temama od značaja za društvo, kako iz regiona, tako i šire. Vodi nas princip transparentnosti, a o temama pišemo bez senzacionalizma, etiketiranja, uvreda i govora mržnje.

Nastojimo da mlade novinare redovno dodatno obučavamo, te se mladi ljudi koji izveštavaju i rade u redakciji mogu pohvaliti obukama na različite teme iz oblasti novinarstva, od samih tehnika izveštavanja preko rodno senzitivnog izveštavanja do borbe protiv svih oblika diskriminacije i govora mržnje u izveštavanju.

Svesni smo uloge medija u životu društvene zajednice i zato smo uložili sve postojeće resurse da ostanemo nezavisni i sačuvamo neutralnost, jer je to jedini način da zajednica dođe do istinitih informacija, oslobođenih interesa različitih interesnih grupa i pojedinaca.

Želja nam je da budemo jedan od nosilaca razvoja slobodnih i nezavisnih medija na teritoriji koju kao A1 pokrivamo i da uvedemo koncept novinarstva baziran na drugačijim principima od trenutnih, koje će razvijati mladi novinari, entuzijasti, puni ideja i želje da daju doprinos razvoju samog društva.

Glavni i odgovorni urednik: Enes Radetinac

Ekipa portala A1:  Emir Ličina, Alma Kardović Radetinac, Mejrema Nicević, Amela Tandir,

kontakt: urednik@a1tv.net; redakcija@a1tv.net;  info@a1tv.net ; a1tvnet@hotmail.com ;