O nama

Grupa novinara  vođena željom da svoje znanje i energiju stavi u službu objektivnog, pravovremenog i istinitog informisanja, pokrenula je ovaj portal, sa sedištem u Novom Pazaru, ali internet pokrivenošću od nekoliko desetina hiljada ljudi mesečno, prema dostupnim statistikama.

Danas jezgro naše redakcije čini 15  mladih ljudi (uz grupu formiranih spoljnih saradnika), koji se trude da profesionalno i nepristrasno, bez pritisaka ili podrške bilo kojoj od političkih opcija, ponude činjenice i istinu, izveštavajući o društvenim, političkim, ekonomskim i drugim temama od značaja za društvo, kako iz regiona, tako i šire. Vodi nas princip transparentnosti, a o temama pišemo bez senzacionalizma, etiketiranja, uvreda i govora mržnje.

Nastojimo da mlade novinare redovno dodatno obučavamo, te se mladi ljudi koji izveštavaju i rade u redakciji mogu pohvaliti obukama na različite teme iz oblasti novinarstva, od samih tehnika izveštavanja preko rodno senzitivnog izveštavanja do borbe protiv svih oblika diskriminacije i govora mržnje u izveštavanju.

Svesni smo uloge medija u životu društvene zajednice i zato smo uložili sve postojeće resurse da ostanemo nezavisni i sačuvamo neutralnost, jer je to jedini način da zajednica dođe do istinitih informacija, oslobođenih interesa različitih interesnih grupa i pojedinaca.

Želja nam je da budemo jedan od nosilaca razvoja slobodnih i nezavisnih medija na teritoriji koju kao A1 pokrivamo i da uvedemo koncept novinarstva baziran na drugačijim principima od trenutnih, koje će razvijati mladi novinari, entuzijasti, puni ideja i želje da daju doprinos razvoju samog društva.

Naša gledanost, na svim našim platformama, dostiže do 2 miliona korisnika.

Glavni i odgovorni urednik: Enes Radetinac

Ekipa portala A1:  Emir Ličina, Alma Kardović Radetinac, Mejrema Nicević, Amela Tandir, Zerina Torbić, Zilha Ragipović, Haris Salković, Mirza Huković, Faruk Ljuhan

kontakt: urednik@a1tv.net; redakcija@a1tv.net;  info@a1tv.net ; a1tvnet@hotmail.com ;