PU: Za nasilje u porodici izrečeno preko 500 hitnih mera, skoro 400 mera zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu i prilazi joj

PU: Za nasilje u porodici izrečeno preko 500 hitnih mera, skoro 400 mera zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu i prilazi joj

Prema informacijama iz novopazarske policije u koje je portal A1 imao uvid, od početka ove godine na području Novog Pazara, Sjenice i Tutina u porodičnim i partnerskim odnosima nije ubijena nijedna žena.

Prema informacijama Policijske uprave Novi Pazar, tokom 2022. godine, u porodičnim i partnerskim odnosima, ubijena je jedna žena, tokom 2021. godine tri žene, dok u 2020. godini nije bilo ubistava žena.

Od 1. januara ove godine do 30. novembra na teritoriji koju pokriva PU Novi Pazar, izrečene su ukupno 522 hitne mere, od kojih 363 hitne mere zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj i 159 hitnih mera privremeno udaljenje učinioca iz stana.

U ovom periodu, podneta je 61 krivična prijava za krivično delo nasilje u porodici.

Iz policije napominju da se broj hitnih mera i krivičnih prijava ne odnosi samo na žene.

Kada je reč o postupanju nakon prijave, proces opisan od strane PU Novi Pazar prenosimo u celosti:

“Odmah po prijavi porodičnog nasilja, patrola izlazi na mesto događaja i fizički razdvaja učinioca i žrtvu, a ukoliko je nekom potrebno obezbeđuju medicinsku pomoć. Nakon toga obavljaju razgovor sa akterima i eventualnim svedocima, a o prikupljenim podacima obaveštavaju policijskog službenika sertifikovanog za postupanje u ovim slučajevima koji procenjuje rizik, odnosno da li postoji opasnost od daljeg nasilja i o ishodu obaveštava nadležno tužilaštvo koje procenjuje da li u konkretnom slučaju ima elemenata krivičnog dela i da li će naložiti zadržavanje osumnjičenog.

Nezavisno od toga, policajac sertifikovan za postupanje u porodičnom nasilju primenjuje Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, odnosno ukoliko utvrdi da rizik postoji izriče jednu ili obe hitne mere, o čemu se obaveštava nadležni tužilac, Centar za socijalni rad i Grupa za koordinaciju i saradnju.

Istovremeno informacije o hitnim merama dobija i žrtva, a ukoliko ih učinilac prekrši protiv njega se pokreće prekršajni postupak, odnosno po hitnom postupku se dovodi kod sudije za prekršaje koji mu može izreći kaznu zatvora do 60 dana.

Hitna mera koju je izrekao policijski službenik traje 48 časova i policija je odmah dostavlja nadležnom tužilaštvu, koje je ponovo razmatra, nakon čega podnosi predlog o produženju Osnovnom sudu, koji je u obavezi da u roku od 24 časa donese odluku o produženju hitnih mera, a može ih produžiti za još 30 dana.”

Kako navode iz policije, saradnja sa predstavnicima tužilaštva, centra za socijalni rad i ostalih institucija je veoma dobra i dodaju da zajedno odmah preduzimaju mere iz svoje nadležnosti.

Podsećamo da se porodično nasilje može prijaviti policijskoj upravi, policijskoj stanici ili na brojeve telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni.

CATEGORIES
Share This