Kojim idejama će Novopazarci ulepšati grad?

Kojim idejama će Novopazarci ulepšati grad?

Na konkurs “Građani se pitaju” pristiglo je ukupno 13 prijava, koje obuhvataju različite projekte za unapređenje grada, rečeno je danas iz lokalne samouprave.

Grad Novi Pazar organizovao je konkurs pod nazivom „Građani se pitaju“ u cilju realizacije ideja za uređenje javnih površina koje su od javnog interesa. Današnjim susretom predstavnika grada i predlagača projekata, održane su konsultacije u vezi sa dopunjavanjem ideja i pojašnjenjem određenih detalja kako bi se projekti kompletirali i unapredili.

Građani Novog Pazara su se angažovali i predložili različite projekte koji se odnose na izgradnju igrališta, unapređenje turističkih potencijala, oslikavanje saobraćajne signalizacije, kao i kultivisanje javnih površina putem oslikavanja ili sadnje veća.

Nakon što budu korigovani i dopunjeni predlozi projekata, sprovedena će biti evaluacija, a zatim će biti objavljeni konačni rezultati.

“Ukupna vrednost projekta iznosi 16,5 miliona dinara, pri čemu će Grad izdvojiti 10 miliona dinara putem naplate poreza na imovinu, dok će preostalih 6,5 miliona dinara biti obezbeđeno kroz Program”, navodi se na zvaničnoj Instagram stranici Grada.

Za finansiranje ovog projekta zaslužan je Grad u saradnji sa Vladom Švajcarske kroz program „Odgovorne lokalne finansije i učešće građana“, a realizaciju sprovodi organizacija Helvetas Swiss.

Prijave za konkurs trajale su do 22. juna, umesto prvobitno planiranog planiranog 15. Podsećanja radi, pravo na učešće u konkursu nije bilo uslovljeno prijavom ispred registrovanog udruženja, tako da su pravo učešća imale neformalne grupe građana iz Novog Pazara. Najmanji iznos koji će biti odobren po projektu iznosi 300 hiljada dinara.

Ovaj konkurs predstavlja priliku za građane Novog Pazara da aktivno učestvuju u uređenju svog grada, iznesu svoje ideje i doprinesu stvaranju još lepšeg i funkcionalnijeg okruženja za sve sugrađane.

CATEGORIES
Share This