Kako Grad Novi Pazar planira smanjiti zagađenje vazduha?

Kako Grad Novi Pazar planira smanjiti zagađenje vazduha?

Konkurs za zamenu individualnih ložišta i sufinansiranje kotlova na pelet u individualnim domaćinstvima raspisao je danas Grad Novi Pazar, u cilju smanjenja zagađenja vazduha.

Cilj konkursa je zamena ložišta na čvrsto gorivo u individualnim domaćinstvima kotlovima na pelet, navode iz lokalne samouprave.

Ovaj projekat ima za cilj da poboljša kvalitet vazduha u Novom Pazaru i smanji emisiju štetnih gasova iz individualnih ložišta, te da podrži stanovnike u prelasku na čišće izvore energije.

Uslovi prijave na konkurs su sledeći:

1. Potrebno je da apliciraju vlasnici/suvlasnici, odnosno držaoci porodičnih kuća izgrađenih na teritoriji grada Novog Pazara.
2. Porodična kuća ne sme imati tehničke mogućnosti za priključenje na gradski toplovod.
3. Potrebno je da aplikanti poseduju dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji, građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak dobijanja dozvole, građevinsku dozvolu dobijenu u postupku legalizacije ili rešenje o ozakonjenju.
4. Aplikanti moraju biti izmirili dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu ili zaključili sporazum o reprogramu poreskog duga.

Pravo učešća na konkursu nemaju:

1. Vlasnici stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada.
2. Vlasnici porodičnih kuća koji već poseduju kotlove za grejanje na pelet.
3. Vlasnici stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada i porodičnih kuća koji poseduju električne kotlove za centralno grejanje i/ili uređaje za grejanje na električnu energiju.
4. Građani koji su u prethodnom periodu posle dostavljanja rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za mere energetske efikasnosti odustali od daljeg sprovođenja tih mera.

U okviru ovogodišnjeg projekta, sufinansiraće se nabavka kotlova na pelet za porodične kuće. Grad će učestvovati sa 50% ukupne vrednosti kotla, ali ne više od 200.000,00 dinara sa PDV-om.
Planirana sredstva za ovu meru iznose 10.000.000,00 dinara.

Grad Novi Pazar poziva sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove da se prijave na konkurs i doprinesu očuvanju čistijeg vazduha u Novom Pazaru.

Javni konkurs otvoren je do 4. avgusta. Više informacija na sajtu Grada.

Podsećamo, tema zagađenosti vazduha u poslednje vreme neretko je problem kojim se bave institucije; često je centralna ideja oko koje se vode mnoge javne tribine, a sve u cilju podizanja svesti i osvešćivanju građanstva. Ono što je pozitivna činjenica u situaciji koja dotiče svet, pa tako i Novi Pazar koji u poslednje vreme, a posebno u grejnoj sezoni zauzima sami vrh na nivou države kada je reč o kartama zagađenja vazduha, jeste inicijativa mladih koji na neki način žele da utiču na zajednicu.

CATEGORIES
Share This