Istraživanje socijalne zaštite u Novom Pazaru: Da li smo dovoljno zaštićeni?

Istraživanje socijalne zaštite u Novom Pazaru: Da li smo dovoljno zaštićeni?

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, u partnerstvu sa udruženjima Reakt i Svetionik, najavljuje pokretanje projekta pod nazivom „Izrada preporuka i mapiranje potreba socijalne zaštite u Novom Pazaru“. Projekat će trajati od početka januara do kraja avgusta 2024. godine.

Cilj ovog projekta je sprovođenje temeljnog istraživanja usmerenog na sistemsku analizu stanja socijalne zaštite u Novom Pazaru, kao i identifikaciju potreba zajednice za uslugama socijalne zaštite. Nakon završetka istraživanja, planira se donošenje preporuka za unapređenje usluga socijalne zaštite u ovom gradu.

U skladu sa postavljenim ciljem, predviđene su različite aktivnosti, uključujući okrugli sto sa donosiocima odluka, sastanke sa organizacijama pružaocima usluge socijalne zaštite, intervjue sa korisnicima usluga socijalne zaštite i sprovođenje anketa među građanima Novog Pazara radi identifikacije prioriteta za uvođenje novih usluga socijalne zaštite.

Rezultati istraživanja i preporuke biće predstavljeni na završnom događaju – tribini koja će se održati u avgustu 2024. godine. Takođe, ove informacije će biti dostupne na društvenim mrežama i sajtu nosioca projekta i partnera na projektu.

Projekat se realizuje u okviru projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji„, koji sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva, uz podršku Evropske unije.

CATEGORIES
Share This