Bošnjačko nacionalno vijeće izražava zabrinutost zbog situacije na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Bošnjačko nacionalno vijeće izražava zabrinutost zbog situacije na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Najviše predstavničko telo Bošnjaka u Republici Srbiji, Bošnjačko nacionalno veće (BNV), izrazilo je zabrinutost zbog ozbiljnih izazova s kojima se suočava Državni univerzitet u Novom Pazaru, ključne obrazovne institucije za region Novog Pazara, Sandžaka i šire.

U saopštenju koje je nedavno objavljeno, sindikat „Nezavisnost“ Državnog univerziteta u Novom Pazaru opisao je dramatično loše stanje na Univerzitetu, naglašavajući donošenje protivzakonitih propisa i akata, što je rezultiralo odlaskom značajnog broja kvalitetnih profesora. Istovremeno, članovi Sindikata su izloženi diskriminaciji i kažnjavanju od strane tijela koja su protivpravno formirana.

BNV je, shvatajući ozbiljnost situacije, zatražilo sastanak sa rektoricom Državnog univerziteta, prof. dr. Zanom Dolićanin, dobijen je odgovor da, zbog ranije zakazanih službenih obaveza, rektorica neće biti na Univerzitetu u predloženom terminu te da predlažu da delegaciju Vijeća prime prorektori Marković i Šumarac, uz molbu da Vijeće navede sastav delegacije i teme o kojima bi se razgovaralo.

U novom obraćanju rektoratu DUNP-a, Veće je ponudilo dva termina održavanja sastanka (sreda, 28. 02. ili četvrtak, 29. 02. 2024. godine) i zatražilo da se rukovodstvo Veća, predvođeno predsednicom dr. Misalom Pramenković, sastane sa rektoricom prof. dr. Zanom Dolićanin i rukovodstvom Državnog univerziteta. Rukovodstvo Veća je predložilo da teme za razgovor budu oblasti od nacionalnog značaja za Bošnjake u nastavi na DUNP i dopis GSPR „Nezavisnost“ o stanju na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Nažalost, Vijeće nije dobilo odgovor na ponuđene termine za sastanak.

Uprkos naporima BNV-a da uspostavi dijalog, rukovodstvo Državnog univerziteta nije pokazalo spremnost za razgovor o ključnim temama, umjesto toga birajući komunikaciju putem saopštenja.

BNV zahtijeva od rukovodstva Državnog univerziteta da preuzme odgovornost i pozove na dijalog nastavnike, predavače i asistente kako bi se riješili aktuelni problemi. Visokoškolska institucija poput Državnog univerziteta u Novom Pazaru treba da bude primer u poštovanju prava nastavnika, studenata i svih zaposlenih.

Također, BNV insistira na akreditaciji svih studijskih programa na Univerzitetu i otvaranju novih studijskih programa od nacionalnog interesa za Bošnjake u Republici Srbiji. Uvođenje predmeta kao što su Bosanski jezik i bošnjačka književnost, kao i sadržaja iz bošnjačke kulture, od ključne su važnosti za afirmaciju identiteta i kulturnog nasljeđa Bošnjaka.

CATEGORIES
Share This