Grad Novi Pazar poziva sve zainteresovane na učešće u javnoj raspravi o Nacrtu strategije urbanog područja grada

Grad Novi Pazar poziva sve zainteresovane na učešće u javnoj raspravi o Nacrtu strategije urbanog područja grada

Javna rasprava o Nacrtu strategije urbanog područja grada Novog Pazara koju sprovodi gradska uprava, realizovaće se u periodu od 29. septembra do 18. oktobra ove godine. Ona ima za cilj angažovanje različitih interesnih grupa i uključivanje javnosti.

Javna rasprava svim zainteresovanim stranama omogućiće dovoljno vremena da iznesu svoje primedbe, predloge i sugestije.

Gradska uprava grada Novog Pazara poziva predstavnike nadležnih organa jedinica lokalne samouprave, nadležnih institucija, organizacija civilnog društva, ekonomsko-socijalnih partnera i stručne javnosti, da se aktivno uključe u ovu javnu raspravu. Takođe, svi građani koji su zainteresovani za budući razvoj grada su pozvani da se priključe ovom procesu.

Primedbe, predlozi i sugestije se mogu dostaviti na sledeće načine: elektronskom poštom, na adresu strategija020@novipazar.org.rs i poštom, na adresu Stevana Nemanje 2, Novi Pazar.

Nacrt strategije razvoja urbanog područja možete pronaći na zvaničnoj internet stranici grada Novog Pazara.

Ovaj dokument predstavlja korak u planiranju budućeg razvoja grada Novog Pazara i ima za cilj unapređenje svih aspekata života u ovom gradu. Javna rasprava pruža priliku svim građanima da aktivno učestvuju u ovom procesu, iznoseći svoje ideje i predloge za bolju budućnost zajednice.

Za više informacija o procesu javne rasprave i Nacrtu Strategije Razvoja Urbanog Područja, posetite zvaničnu internet stranicu grada Novog Pazara.

CATEGORIES
Share This