U Novom Pazaru najveći broj prijavljenih za program “Moja prva plata” u celoj Srbiji

U Novom Pazaru najveći broj prijavljenih za program “Moja prva plata” u celoj Srbiji

U Novom Pazaru ove godine je najveći broj prijavljenih kandidata za program „Moja prva plata“ u celoj Srbiji. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, Fahruđin Đekić, ističe izuzetnu zainteresovanost mladih za ovaj program. Program “Moja prva plata” ove godine pružit će priliku za sticanje radnog iskustva gotovo za 1750 kandidata u Novom Pazaru a izdvojena sredstva su 450.000.000 dinara.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Pazaru Fahruđin Đekić istakao je da su sve mere ostvarene sa stopostotnom realizacijom, čak i prema finansijskim merama za koje su tražena i odobrena dodatna sredstva.

“Najveće interesovanje je bilo za program ‘samozapošljavanja’, koji je omogućio 204 osobe da pokrenu sopstveni biznis uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanje”, rekao je Đekić.

Posebno važno je istaći da je završena faza zaključivanja ugovora za program „Moja prva plata„, koji je privukao veliki broj mladih do trideset godina.

Ove godine, gotovo 1750 mladih će imati priliku da steknu prvo radno iskustvo. Đekić naglašava da je u Beogradu, gde je najveća filijala u Srbiji realizovano i potpisano tri puta manji broj ugovora u poređenju sa brojem ugovora potpisanih u Novom Pazaru, samim tim Grad Novi Pazar je po broju prijavljenih kandidata prvi u Srbiji.

“Većina učesnika programa ima srednju stručnu spremu, dok je 15% njih sa visokom stručnom spremom. Tokom narednih devet meseci, učesnici će primali mesečnu naknadu od 28.000 dinara do 34.000 dinara, zavisno od stepena obrazovanja.

“Program ‘Moja prva plata’privukao je oko 1180 poslodavaca, što ukazuje na široku podršku poslodavaca ovom programu. Đekić ističe da su i regioni Novi Pazar i Tutin intenzivno uključeni u program, te da skoro svaki poslodavac u tim regionima sada sarađuje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje”, dodao je Đekić.

Ukupna sredstva koja će biti izdvojena za program „Moja prva plata“ ove godine iznose oko 450.000.000 dinara.

Fahrudin Đekić, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Pazaru poziva sve zainteresovane mlade ljude koji žele da se usavrše ili pokrenu biznis da prate konkurse i javne pozive Nacionalne službe za zapošljavanje u narednom periodu.

 

CATEGORIES
Share This