Srbija kao država još uvek nije spremna da postane članica Evropske Unije

Srbija kao država još uvek nije spremna da postane članica Evropske Unije

Godišnji izveštaj Evropske komisije je najvažniji dokument za svaku zemlju koja teži članstvu u EU i predstavlja sliku stanja u svim ljučnim poljima gde je napredak neophodan za pristupni proces. 

Problemi na kojima država Srbija treba raditi odnosi se na način na koji se sprovode konkursi za zapošljavanje, problemi budžetske transparentnosti, politički i ekonomski uticaj na medije, pitanje manjinskih prava, manjinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou, iz godine u godinu imamo stagnaciju u napredku Srbije na mnogim poljima.

“Cilj današnje konferencije je da je naša ideja bila da sa ovom konferencijom da izveštaj Evropske komisije koji je objavljen približimo građanima, da pojasnimo šta su neki ključni nalazi u tom izveštaju, čemu to sve služi i kako se to odražava na svakodnevni život građana.

“Ono što je važno da se kaže jeste da taj izveštaj Evropska komisija objavljuje jednom godišnje, obično na kraju godine i u tom izveštaju se u različitim oblastima koje su pokrivene procesom pregovora daje neki pregled stanja, koliko smo mi to kao država spremni za pridruživanje Evropskoj Uniji.

Kada se pročita izveštaj vidi se da gotovo u svim oblastima u Srbiji i dalje postoje veliki problemi i da Srbija kao država još uvek nije spremni da budemo članica Evropske Unije“, istakao je predstavnik nevladine organizacije Forum 10, Teo Taraniš.

Evropska komisija takođe navodi da Srbija treba da uloži više napora i napravi kompromise kako bi proces normlaizacije odnos asa Kosovom krenuo napred, ali i da je neophodno da ispuni svoje obaveze u okviru dijaloga i da se posveti punoj primeni svih prethodnih sporazuma.

“Izveštaj ove godine na neki način kritičniji i postavlja pitanje Srbiji i građanima Srbije da li omni zaista žele da uđu u Evropsku Uniju, da li mi zaista želimo da imamo vladavinu prava ili ne, da li stvarno želite da normalizujete odnose sa Kosovom ili ne.

Ovaj izveštaj više postavlja pitanja nego što kritikuje, a jedino rešenje ovog problema je da građani vrše pritisak na vlast da se ozbiljnije pozabave ovim problemom“, rekao je Teo Taraniš.

Konferencija “Godine prolaze, mi stojimo“ na temu  godišnjeg izveštaja Evropske komisije za 2023 godinu održana je danas, četvrtak, 16.11.2023.

 

 

 

 

CATEGORIES
Share This