Prosvetari traže da se zbog jedinice iz vladanja ponavlja razred

Prosvetari traže da se zbog jedinice iz vladanja ponavlja razred

Radna grupa za prevenciju i sprečavanje nasilja u sistemu obrazovanja i vaspitanja, koja je formirana na inicijativu ministra prosvete Branka Ružića, održala je danas konstitutivni sastanak na kom je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, između ostalog, tražila da se konkretno razgovara o skraćenju procedura u vaspitno-disciplinskom postupku, da ocena iz vladanja bude prihvaćena i kao ocena za neprolazak u sledeći razred, a pre svega za povratak psihologa, pedagoga, sekretara, logopeda u škole u punom kapacitetu i uvođenje socijalnih radnika i specijalnih pedagoga.

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije takođe insistira na boljoj saradnji škola sa drugim relevantnim insititucijama iz socijalne i zdravstvene zaštite, koje bi školi pružile adekvatnu pomoć.

Zadatak Radne grupe je da izvrši analizu postojeće zakonske regulative u oblasti zaštite od nasilja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i da predloži izmene ovih propisa iz delokruga Ministarstva u cilju unapređivanja oblasti zaštite od nasilja u sistemu obrazovanja.

Iako su se na prvom sastanku čuli različiti predlozi, zaključeno je da se u narednom periodu razmotre sve mogućnosti za bolju prevenciju, ali i adekvatniju primenu zakona, posebno u delu sankcija, ali i pojačavanje mere gde je potrebno.

Radna grupa će do 20. decembra predložiti izmene i dopune postojećih zakona i podzakonskih akata sa ciljem poboljšanja zaštite učenika i zaposlenih od nasilja.

Radnu grupu, pored predstavnika Ministarstva prosvete, čine i predstavnici ministarstava za brigu o porodici i demografiju, policije, pravde, zdravlja, za državnu upravu u lokalnu samoupravu, predstavnici reprezentativnih sindikata u prosveti, direktori škola, psiholozi, pedagozi, kao i stručnjaci za bezbednost.

Nova S

CATEGORIES
Share This