Mladi Novog Pazara: Ovo iskustvo je bilo od velikog značaja za nas (VIDEO)

Mladi Novog Pazara: Ovo iskustvo je bilo od velikog značaja za nas (VIDEO)

Udruženje A1-net organizovalo je program “Informisani mladi, zdravi mladi” koji je finansijski podržan od strane Ministarstva omladine i turizma Republike Srbije.

Na radionicama mladi su imali priliku da steknu nova znanja i veštine koja se tiču kreiranja medijskog sadržaja nakon čega je planirano formiranje novinarskih redakcija u srednjim školama u Novom Pazaru.

U okviru ovog programa predstavnici đačkih parlamenata srednjih škola u Novom Pazaru obrađivali su teme o zdravlju mladih, važnosti pravilne ishrane i fizičke aktivnosti, sticanju veština samopouzdanja i kako to sveobuhvatno utiče na lični rast i razvoj.

“Želim da se zahvalim A1 televiziji kao i Ministarstvu omladine i turizma za uspešno realizovan projekat. Za mene ovo znači jer smo u toku ove tri radionice imali priliku da diskutujemo čime se mladi zapravo bave, a problemi mladih jesu kao što smo najviše isticali alkoholizam, narkomanija i pušenje.”, rekla je učenica Medicinske škole “Dva heroja” u Novom Pazaru, Bakira Mavrić.

Program je bio sačinjen od tri radionice a pored navedenih tema bilo je i razgovora o prevenciji narkomanije, alkoholizma i kockanja kod mladih i srednjoškolaca.

Realizovana je i poslednja radionica za mlade, odnosno članove đačkih parlamenata srednjih škola u Novom Pazaru na kom su polaznici projekta predstavili svoje programe za prevenciju bolesti zavisnosti kao i štetnog uticaja nepravilne ishrane i odsustva fizičke aktivnosti na zdravlje mladih.

“Negde ideja je možda da se formiraju vršnjački edukatori koji će kroz ovaj projekat da se obuče kroz čitave te sadržaje koje budu kreirali i plasirali putem svojih ekrana u školama i tako moći da informišu svoje vršnjake o problemima sa kojima se sreću.

Poruke ko će biti plasirane i sadržaj putem ekrana koje projekat podrazumeva biće motivišuće, pokretaće mlade na razmišljanje, skretaće paznju mladima na opasnosti koje ih sreću.

Meni je veliko zadovoljstvo sto sam bio edukator i neko ko je vodio radionice sa ovim mladim ljudima.”, kaže edukator ovog programa Boško Mihailović.

Kao završna aktivnost projekta predviđeno je postavljanje “digitalnih info tabli” u svim srednjim školama u Novom Pazaru, koje bi služile za informisanje mladih o njima značajnim temama.

Opširnije o programu “Informisani mladi, zdravi mladi”, pogledajte u sledećem prilogu:

 

 

CATEGORIES
Share This