Mahmutović: Razumem reagovanje zajednice, uklonjeno obaveštenje (VIDEO)

Mahmutović: Razumem reagovanje zajednice, uklonjeno obaveštenje (VIDEO)

Nedavno obaveštenje na dečijem odeljenju u Novom Pazaru, u kojem je navedeno da pratioci dece starije od tri godine moraju platiti 1200 dinara dnevno, izazvalo je burne reakcije javnosti. Međutim, direktor Opšte bolnice u Novom Pazaru, Mahmutović, tvrdi da nije bilo nikakve nove odluke, već da je reč o nesmotrenom postupku pojedinaca na odeljenju i da će to obaveštenje biti uklonjeno.

Prema direktoru bolnice Mehu Mahmutoviću dečije odeljenje bolnice obezbeđuje pratnju za svu decu kojoj su doktori preporučili pratnju iz medicinskih razloga, uz optimalne uslove boravka za decu i njihove pratilace.

„Dečije odeljenje funkcioniše skoro dvadeset godina po principu baby-friendly. Mislim da je to jedino dečije odeljenje u republici koje ima obezbeđenu pratnju, praktično za svu decu.

Svaka soba ima svoje kupatilo, krevete za majke i pruža optimalne uslove za boravak dece i njihovih pratilaca. Mahmutović naglašava da je pratnja uvek besplatna za decu kojoj su doktori preporučili pratnju iz medicinskih razloga”, ističe direktor Opšte bolnice Meho Mahmutović.

Na pitanje da li se ovo pravilo plaćanja odnosi samo na decu do tri godine ili i na stariju decu, Mahmutović objašnjava da se pravilo faktički odnosi na decu do 15 godina, ukoliko lekari procene da su potrebni određeni uslovi za pratnju.

“Ovo se faktički odnosi na decu do 15 godine ako doktori misle da se ispunjavaju uslovi, ako je dete u lošijem stanju.

U periodu pandemije, pratnje su bile privremeno ukinute, ali sada se sve vratilo na uobičajeno funkcionisanje”, dodao je Mahmutović.

Mahmutović naglašava da je ovo dečije odeljenje uspelo da obezbedi uslove za pratnju dece, te da su rezultati bili pozitivni jer deca bolje podnose boravak na odeljenju uz prisustvo pratilaca. „Do sada nismo naplatili niti jedan boravak niti sada niti pre“, dodaje Mahmutović.

Iako je obaveštenje još uvek stajalo na ulazu dečijeg odeljenja, Mahmutović je izjavio da će isto biti uklonjeno.

 

CATEGORIES
Share This