Zaštitom žrtava i svedoka do istine u sudskom postupku

Zaštitom žrtava i svedoka do istine u sudskom postupku

Viši sud u Novom Pazaru dobio je savremenu video-konferencijsku opremu koja će omogućiti davanje iskaza žrtava i svedoka krivičnih dela iz izdvojene prostorije, van sudnice, odnosno, bez direktnog kontatka sa okrivljenim i organima postupka.

Predsednica Višeg suda Slađana Čolović izjavila je da je na taj način žrtvi ili posebno osetljivom svedoku omogućeno davanje iskaza neometano, bez susreta sa okrivljenim, u prijatnoj atmosferi, uz prisustvo bliskih osoba.

“Na taj način izbegava se sekundarna traumatizacija i viktimizacija žrtve susretom sa organima postupka i okrivljenim. Smatramo i da takav vid davanja iskaza ohrabruje oštećene i svedoke da daju istinite i potpune iskaze koji će biti merodavni u sudskom postupku, pa će doprineti utvrđivanju tačnog činjeničnog stanja i donošenju kvalitetne sudske odluke”, rekal je Čolović.

Ona je istakla da se davanjem iskaza putem video-konferencijske veze neće izgubiti neposrednost vođenja glavnog pretresa i da svi učesnici postupka imaju mogućnost postavljanja pitanja.

Zamenik Višeg javnog tužioca Adnan Baćićanin dodao je da će upotreba video-konferencijske veze umnogome olakšati vođenje i krivičnog postupka, kao i da se nada da će se zbog toga sve žrtve i posebno osetljivi svedoci sada ohrabriti da prijave nadležni organima krivična dela i izvršioce.

“Benefit je i to što se ova oprema može koristiti i za ispitivanje osoba koje su u drugim državama ili gradovima Srbije, a koje su iz različitih razloga uključene u krivični postupak. Na taj način će se doprineti ekonomičnijem i efikasnijem vođenju postupka”, kazao je Baćićanin.

Video-konferencijska oprema, kao i nameštaj za opremanje prostorija za davanje iskaza, obezbeđena je u okviru projekta “Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Republici Srbiji” koji finansira Evropska unija, a sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji.

Pored Višeg suda u Novom Pazaru, ovakvu opremu dobili su i sudovi u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

RUBRIKE
Podeli