U prvoj polovini godine deficit srpskog budžeta veći od 35 milijardi dinara

U prvoj polovini godine deficit srpskog budžeta veći od 35 milijardi dinara

U prvoj polovini godine ostvaren je deficit republičkog budžeta u iznosu od 35,7 milijardi dinara. Prihodi su ostvareni u iznosu od 830,1 milijardi, a rashodi su izvršeni u iznosu od 865,7 milijardi dinara.

U junu je ostvaren suficit u iznosu od 35,4 milijardi dinara. U pomenutom mesecu su naplaćeni prihodi u iznosu od 175,1 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 163,9 milijardi, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 61,6 milijardi dinara, poreza na dobit u iznosu od 48,2 milijardi (u junu se uplaćuju obaveze po osnovu konačnog obračuna) i akciza u iznosu od 29,7 milijardi.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 9,8 milijardi dinara, a priliv donacija u junu iznosio je 1,4 milijardi.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 139,7 milijradi dinara. Rashodi za zaposlene, u junu, su iznosili 29,7 milijardi, kapitalni izdaci 44 milijardi, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 13,8 milijradi.

Na nivou opšte države u periodu januar – jun ostvaren je fiskalni deficit u iznosu od 15,6 milijradi dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 58,5 milijradi.

Izvor: NovaS

RUBRIKE
Podeli