Suficit u avgustu iznosio 500 miliona dinara, a javni dug 53,4 odsto BDP

Suficit budžeta Srbije za osam meseci ove godine iznosio je 500 miliona dinara, jer su prihodi bili 1.111,8 milijardi, a rashodi 1.111,4 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo finansija. Takođe je saopšteno da je javni dug Srbije u avgustu ove godine bio 32,24 milijarde evra, što je 53,4 odsto BDP.

U avgustu je ostvaren deficit u iznosu od 700 miliona dinara. Naplaćeni su prihodi u iznosu od 119 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 105,9 milijardi.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 57,3 milijardi dinara, akcize su bile 23 milijarde i porez na dobit 10,4 milijardi dinara. Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 12,4 milijardi dinara, a priliv donacija u avgustu iznosio je 700 miliona dinara. Rashodi su iznosili 119,7 milijardi, od čega za zaposlene 29 milijardi dinara, kapitalni izdaci bili su 22,1 milijarde, subvencije 13,6 milijarde, a transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 12,8 milijardi dinara.

Na nivou opšte države u periodu januar-avgust ostvaren je fiskalni suficit u iznosu od 27,5 milijarde dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 119,1 milijarde.

Javni dug Srbije je u avgustu ove godine bio 32,24 milijarde evra, što je 53,4 odsto bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo finansija.

U julu je javni dug iznosio 31,45 milijardi evro, odnosno 52,1 odsto BDP-a.

Javni dug je na kraju 2021. godine iznosio 30,13 milijardi evra i imao je udeo od 56,5 odsto u BDP-u.

Izvor: N1

RUBRIKE
Podeli