SEPA: Vazduh u Novom Pazaru jako zagađen

SEPA: Vazduh u Novom Pazaru jako zagađen

Vazduh u Novom Pazaru, sudeći prema prisustvu susendovanih čestica PM10 i PM 2,5, jedan je od najzagađenijih u Srbiji i prekoračuje granične vrednosti, pokazuju podaci Agencije za zaštitu životne sredine (SEPA).

Prisustvo PM10 čestica u 10 časova iznosilo je 140 mikrograma, a po izmerenim prosečnim vrednostima prisustvo suspendovanih čestica PM2,5 u vazduhu je 137 mikrograma.

Čestice PM2,5 predstavljaju prašinu manju od 2,5 mikrometra koja je nastala od dima, čađi, kiseline i teških metala. Glavni izvori PM10 čestica su grejanje, saobraćaj i industrija.

“Kvalitet vazduha u Novom Pazaru je nezadovoljavajući u periodu grejne sezone, odnosno od sredine oktobra meseca do marta. U drugom delu godine, kada ne traje grejna sezona kvalitet vazduha je zadovoljavajući i ne dešavaju se prekoračenja zagađujućih materija u vazduhu. Od nekoliko vrsta zagađujućih materija na kvalitet vazduha utiču samo suspendovane PM10 i PM2,5 čestice. Na kvalitet utiče grejanje na čvrsta goriva, motorna vozila, a dese se i dani tokom zime kada imamo nepovoljne meteorološke uslove kada su dodatno povećane koncentracije tih čestica”, kazao je Milanović.

Udisanje PM čestica može izazvati osećaj gušenja i napad astme, a u slučaju veće koncentracije i dugotrajne izloženosti, mogu uticati na povećanje krvnog pritiska, srčanog ili moždanog udara, te pojavu kancera i prerane smrti. Najveće zagađenje je  ranim jutarnjim i večernjim satima.

“U tim trenucima kada građai vide da je povećano zagađenje vazduha, potrebno je da smanje boravak na otvorenom prostoru, da fizičku aktivnost obavljaju u zatvorenom prostoru”, rekao je rukovodilac Odeljenja za zaštitu životne sredine Gradske uprave Novog Pazara.

Podsećanja radi, predstavnici lokalne samouprave, decembra prošle godine, kazali su da je vazduh u Novom Pazaru 2022. godine bio čistiji u odnosu na 2021. godinu, gde je tada istakuto da će tokom ove godine na teritoriji ovog grada biti postavljene još dve automatske merne stanice za praćenje kvaliteta vazduha.

Aiša Alić

CATEGORIES
Share This