„Rodna dimenzija u sprovođenju antikorupcijskih politika“ – radionica sa predstavnicima civilnog sektora i medijima

Agencija za sprečavanje korupcije organizovala je edukativni panel “Rodna dimenzija u sprovođenju antikorupcijskih politika“ za predstavnike organizacija civilnog društva i medija na kome je predstavila uvođenje rodne perspektive u rad Agencije.  

Rodna dimenzija je uvedena i u postupak dodele sredstava organizacijama civilnog društva na ovogodišnjem konkursu kojim Agencija podržava projekte u oblasti sprečavanja korupcije. Jedan od ukupno četiri specifična cilja javnog poziva (konkursa), definisan je kao podrška nevladinim organizacijama u sprovođenju aktivnosti usmerenih na integrisanje rodno odgovornih mera i mera nediskriminacije u mehanizme sprečavanja korupcije.

Pozitivne praktične primere učesnicima panela predstavile su predstavnice udruženja „Užički centar za ljudska prava i demokratiju“ i „Bečejsko udruženje mladih Bum“. Diskusija o antidiskriminacionoj politici i rodnoj ravnopravnosti, podršci radu nevladinih organizacija koje se bave osnaživanjem osetljivih grupa, obezbeđivanju stručne pomoći u pripremanju i realizaciji  programa i projekata nevladinih organizacija u oblasti antidiskriminacije i rodne ravnopravnosti uključila  je i predstavnike Biroa za društvena istraživanja Birodi i Instituta za istraživanje korupcije Kareja.

Panelu je prisustvovala i predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dr Biljana Stojković koja je u svom izlaganju pohvalila proaktivan pristup Agencije diseminaciji ovih javnih politika.

RUBRIKE
Podeli