Pred Osnovnim sudom još 25 postupaka po tužbama Mahmutovića

Pred Osnovnim sudom još 25 postupaka po tužbama Mahmutovića

Pred Osnovnim sudom u Novom Pazaru u toku je 25 postupaka protiv osoba koje je vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice Meho Mahmutović tužio zbog uvrede i tražio nadoknadu štete, saznaje radio Sto plus.

Od 24 privatne tužbe, četiri postupka su pravosnažno okončana i to tako što je u dva presuđeno u Mahmutovićevu korist, a tuženi kažnjeni sa 30.000, odnosno, 50.000 dinara, dok su dva obustavljena.

Dvadeset postupaka po privatnim krivičnim tužbama je još uvek u toku.

Mahmutović je podneo i 13 tužbi za naknadu štete, od kojih je do sada osam rešeno i to tako što je četiri tužbe direktor Opšte bolnice sam povukao, a dve mu je Osnovni sud odbio kao neosnovane.

Jedan spor je okončan poravnanjem i isplatom 10.000 dinara tuženog Mahmutoviću, dok je u jednom Sud delimično usvojio zahtev direktora Opšte bolnice i naložio tuženom da mu isplati 60.000 dinara.

Vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice u Novom Pazaru tužbe je uglavnom podnosio protiv građana i zdravstvenih radnika koji su u javnosti, medijima i na društvenim mrežama kritikovali njegov rad i postupanje prilikom krize izazvane epidemijom korona virusa u ovom gradu prošle godine.

RUBRIKE
Podeli