Političke partije i NVO različitog stava o žandarmeriji u Novom Pazaru(video)

Političke partije i NVO različitog stava o žandarmeriji u Novom Pazaru(video)

Žandarmerija je stigla u Novi Pazar, a političari su podeljenog mišljenja po pitanju njihovog dolaska. Jedni smatraju da je dobar potez, drugi da ništa neće promeniti dok treći smatraju da je zaplašivanje građana. Slična situacija je i sa nevladinim organizacijama.

 

 

RUBRIKE
Podeli