Korisnici Udruženja MNRO Tahir Taša Delić predstavili svoje radove građanima Novog Pazara (video)

Korisnici Udruženja MNRO Tahir Taša Delić predstavili svoje radove građanima Novog Pazara (video)

Korisnici „Udruženja mentalno nedovoljno razvijenih lica Tahir Taša Delić“,  danas su svojim sugrađanima sa ponosom predstavili projekat na kojem su radili dve godine. Proizvoda je bilo mnogo, a iza svega toga stoje vredne ruke i mašta korisnika ovog udruženja.


Za roditelje, čija deca su korisnici usluga ovog udruženja, ova izložba i sve što oni rade u udruženju je od velikog značaja.

„Dok su u školskom sistemu naša deca imaju podršku i način da se iskažu, problem nastaje kada postanu punoletni. Udruženje i ovakve akcije su nešto što njih i dalje podržava i pokazuje im da jesu korisni, bitni i važni“, rekla je Marija Stefanović čije dete je korisnik usluga udruženja. 

Učestvovalo ukupno 20 dece korisnika usluga dnevnih centara u Bijelom Polju i Novom Pazar, kao i 20 odraslih osoba sa invaliditetom, u pratnji njihovih članova porodica. U koordinisanju aktivnosti na kampu, gdje su učesnici ispoljili svoju kreativnost, je ukupno bilo uključeno 10 zaposlenih iz ova dva centra.

Ovo nije jedina prilika da korisnici Udruženja za podršku MNRO ispolje svoju kreativnost i budu korisni sebi i zajednici.

„Kod nas u udruženju imamo i odrasle korsnike, mnogi od njih su radno sposobni. Ovo je jedan od načina da oni pokažu svoje sposobnosti i budu radno korisni.“, kaže direktorka udruženja Lejla Delić.
U okviru projekta su tokom juna i septembra 2023. godine održana dva kampa za korisnike centara, gde su imali priliku da se upoznaju, druže i zajedno naprave ono što su danas predstavili.

Projekat „Zajedničkom akcijom do boljih usluga“,  se realizuje u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora, koji je finansijski podržan od Evropske unije.

CATEGORIES
Share This