IZS: Odluka suda ispravna i očekivana (VIDEO)

IZS: Odluka suda ispravna i očekivana (VIDEO)

Reis ul ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović rekao je da je rešenje Osnovnog suda u Novom Pazaru  da Islamska zajednica u Srbiji u roku od 24 časa ukloni sve prepreke na spornoj parceli kod Velikog groblja očekivana i ispravna odluka. 

On dodaje da je do nesporazuma došlo zbog greške u katastru i da se nada da će sud na osnovu te greške po drugom procesu doneti odluku u njihovu korist.

Inače, Osnovni sud u Novom Pazaru izdao je privremenu meru u vezi blokade i postavljanja prepreka na putu do gradilišta islamskog centra kod Velikog groblja u Novom Pazaru.
U rešenju se navodi da se nalaže tuženoj Islamskoj zajednici u Srbiji da u roku od 24 časa od dana prijema ovog rešenja ukloni metalne prepreke, vozila, kao i fizičko obezbeđenje i tako omogući nesmetani prolaz.

E. Radetinac

 

RUBRIKE
Podeli