Inspektor: Krađe šume najčešće na jugu i istoku Srbije

Najviše šume krade se na jugu i istoku Srbije, rekao je inspektor policijske Jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala Filip Nahajovski i poručio da se kazne za nelegalnu seču, zavisno od stepena štete, kreću od novčanih, do zatvorskih.

Po krađi šuma, Srbija se nalazi na sredini evropske lestvice, ukazao je on i ocenio da je krađu šume najbolje prijaviti nadležnoj policijskoj upravi.

Većinski vlasnik šuma u Srbiji je država sa oko 53 odsto, dok je ostatak u privatnim rukama.

Izvor-foto: N1

RUBRIKE
Podeli