Gradska uprava: Vazduh čistiji ove godine u odnosu na prošlu (video)

Gradska uprava: Vazduh čistiji ove godine u odnosu na prošlu (video)

Predstavnici lokalne samouprave kazali su da je vazduh u Novom Pazaru ove godine čistiji u odnosu na prošlu, gde su istakli da će tokom sledeće godine na teritoriji ovog grada biti postavljene još dve automatske merne stanice za praćenje kvaliteta vazduha.

Na konferenciji za novinare rukovodilac odeljenja za zaštitu životne sredine Gradske uprave Novog Pazara Ivan Milanović, rekao je da analizom podataka sa merne stanice postavljene 2020. godine, pokazuju da je vazduh u ovom gradu nezadovoljavajućeg kvaliteta tokom grejne sezone, a da u ostatku godine vrednost svih zagađujućih materija ne prelaze dozvoljene vrednosti.

„Kvalitet vazduha u Novom Pazaru je nezadovoljavajući u periodu grejne sezone, odnosno od sredine oktobra meseca do marta. U drugom delu godine, kada ne traje grejna sezona kvalitet vazduha je zadovoljavajući i ne dešavaju se prekoračenja zagađujućih materija u vazduhu. Od nekoliko vrsta zagađujućih materija na kvalitet vazduha utiču samo suspendovane PM10 i PM2,5 čestice. Na kvalitet utiče grejanje na čvrsta goriva, motorna vozila, a dese se i dani tokom zime kada imamo nepovoljne meteorološke uslove kada su dodatno povećane koncentracije tih čestica”, kazao je Milanović.

On dodaje  da će iduće godine postaviti još dve automatske merne stanice, koje će dati realnu sliku vazduha u Novom Pazaru.

Najveće zagađenje je u večernjim satima od 18 do 20 časova.

„U tim trenucima kada građai vide da je povećano zagađenje vazduha, potrebno je da smanje boravak na otvorenom prostoru, da fizičku aktivnost obavljaju u zatvorenom prostoru“, rekao je rukovodilac Odeljenja za zaštitu životne sredine Gradske uprave Novog Pazara.

Članica Gradskog veća zadužena za zaštitu životne sredine Milica Mančić kazala je da prema podacima zagađenje vazduha ove godine je znatno manje u odnosu na prošlu godinu meseca oktobra i novembra.

Građani Novog Pazara kažu da zagađenost vazduha utiče na njihovo zdravlje.

„Zagađenje vazduha se posebno oseća ujutru i uveče i to loše utiče na mene i moje zdravlje „, kazao je jedan od anketara za naš portal.

„Ne može da se diše, pogotovo uveče, da bog sačuva“, kazao je Novopazarac.

Stručne službe lokalne samouprave, na zahtev „Gradske čistoće“, ocenile su da oko 70 stabala topole na groblju Gazilal „obolela“ i predstavljaju opasnost po prolaznike , objekte i saobraćaj, zbog čega je dato mišljenje da budu uklonjena.

„Stručna lica iz Gradske uprave su izašla na teren utvrdila su stanje stabala, gde je oko 70 stabala topole, starosti oko 50. godina,  na groblju Gazilar, bilo je uočeno sušenje primarnih i sekundarnih grana, kao i oštećenje kore, što je ukazalo na to, da su stabla „obolela“, te predstavljaju opasnost za građane, saobraćaj i okolne objekte, pa je u skladu sa tim određeno je da se na bezbedan način izvrši uklanjanje stabala i taj postpak je započet, a na njihovom mestu biće zasađena nova stabla. Ove godine posadili smo 1.135 stabala“, zaključio je Milanović.

Među projektima predstavnici lokalne samouprave naveli su sadnju od 1.135 sadnica lišćara i četinara, zamenu kotlova u školi u Muru, Tehničkoj i Školi za dizajn, čišćenje divljih deponija, nabavku kanti za selektivno odlaganje otpada, sprovedene edukacije i monitoringe kvaliteta zemljišta, površinskih voda i buke.

Najavila je i da se radi na sanaciji deponije Golo Brdo, kao i realizaciji velikog projekta formiranja regionalne deponije u Milatkoviću, koja će opsluživati Novi Pazar, Tutin i Rašku.

Aiša Alić

CATEGORIES
Share This