Psihološki Pristup Narkomaniji: Prevencija, Edukacija i Rehabilitacija

Psihološki Pristup Narkomaniji: Prevencija, Edukacija i Rehabilitacija

Psiholozi igraju ključnu ulogu u borbi protiv zavisnosti, prepoznajući važnost prevencije i tretmana. Njihova saradnja u multidisciplinarnim timovima ističe se u rešavanju problema zavisnosti.

U prevenciji mladih od droge, psiholozi koriste psihoedukaciju, podučavajući ih o samozaštitnim mehanizmima. Intervencije obuhvataju program savetodavnog rada, fokusirajući se na razvoj strategija za izbegavanje zavisničkog ponašanja.

“Poboljšanje mentalnog zdravlja mladih ključno je kao preventivna mera. Psihologi se angažuju u specifičnoj edukaciji, usmeravajući mlade ka svesnom odbijanju štetnih uticaja narkotika, dok psihoedukacija gradi zdrave životne stilove i jača samopouzdanje.

Preventivne mere uključuju kontinuirano informisanje mladih o narkotičkim rizicima, naglašavajući važnost psihoedukacije. Stručni timovi, posvećeni isključivo ovoj problematici, ključni su u obezbeđivanju ozbiljnog i smislenog pristupa”, ističe doc. i klinički psiholog, Anida Vrcić.

Psiholozi savetuju roditelje da podrže razvoj motivacije kod svoje dece. Ističu da porodična podrška, kao temelj, pruža snagu za prevazilaženje ovisničkih navika, postepeno ih smanjujući.

“U kontekstu društva, podrška rehabilitaciji ovisnika o drogama zahteva sistemsku podršku praćenu stručnim vođstvom. Doslednost akcija i reakcija društva ključni su za uspešnu rehabilitaciju pojedinca”, dodaje doc. i klinički psiholog, Anida Vrcić.

Načini koje psiholozi predlažu za poboljšanje mentalnog zdravlja mladih kao preventivnu meru protiv narkotikika su sledeći.

“Edukacijom i to- specifičnom i psihoedukacijom. U Specifičnoj edukaciji psiholzi mogu biti deo tima za prevenciju koji rade na usmerenju mladih ka štetnosti delovanja narkotika, dok u psihoedukaciji koju isključivo provode psiholozi usvajaju se i razvijaju zdravi životni stilovi, pozitivna slika o sebi, razvoj samopoštovanja i samopouzdanja, ojačava se sistem donošenja odluka, poboljšavaju ili se izgrađuju veštine komuniciranja i sl.”, dodaje doc. i klinički psiholog Anida Vrcić.

Uloga prevencije u borbi protiv droge nije samo reagovanje na probleme, već i proaktivno delovanje kroz edukaciju i podizanje svesti o opasnostima. Ključ je ulaganje u emocionalnu snalažljivost mladih, razumevanje pritisaka vršnjačke grupe i izgradnja otpornosti.

“Psihološke strategije za prevenciju upotrebe droge među mladima uključuju rad na emocionalnom zdravlju, samopouzdanju i veštinama suočavanja s pritiscima. Edukacija o značenju konzumacije droga ima ključnu ulogu u formiranju svesti mladih o posledicama.

Poboljšanje mentalnog zdravlja mladih predstavlja preventivnu meru protiv narkotika. Obezbeđivanje podrške, identifikacija i lečenje mentalnih izazova te promovisanje dobrobiti kroz obrazovanje ključni su koraci u ovoj borbi”, kaže klinički psiholog, Sabina Hajrović.

Psiholozi savetuju roditelje da aktivno komuniciraju s decom, postavljaju granice i pružaju emocionalnu podršku kao i da stvaranje atmosfere otvorenog dijaloga o drogama smanjuje rizik od konzumacije kod mladih.

”Gledajmo na prevenciju protiv droge kao na bitku koju moramo voditi unapred. Ne samo da reagujemo kad se već dogodi problem, već se trudimo sprečiti taj prvi korak ka korišćenju narkotika. Smatram da je ključna ta proaktivnost, edukacija i podizanje svesti o opasnostima koje droge nose sa sobom, ističe klinički psiholog, Sabina Hajrović.

Kako da se roditelji nose sa ovim izazovom i na koji način oni mogu prevenirati konzumaciju narkotika koš svoje dece, psiholozi savetuju sledeće.

”Za roditelje imam jednostavan savet – komunicirajte s decom. Postavljanje granica i pružanje emocionalne podrške su ključne. Stvaranje atmosfere u kojoj deca osećaju da mogu razgovarati o drogama bez straha je jedan od najefikasnijih načina smanjenja rizika”, dodaje Sabina Hajrović.

Razumevanje psiholoških motiva za konzumaciju droge kod mladih važno je u prevenciji. Rad na izgradnji emocionalne snage, pozitivno porodično okurženje i razvoj veština suočavanja pomažu mladima da se nose sa pritiscima života, smanjujući tako potrebu za bekstvom kroz droge.

Ovaj projekat sufinansiran je iz budžeta Grada Novog Pazara. Stavovi izneti u članku ne izražavaju stavove organa koji je dodelilo sredstva.

CATEGORIES
Share This