Memic, SPP i SDA izrazili nezadovoljstvo rezultatima konkursa za odabir vatrogasaca

Memic, SPP i SDA izrazili nezadovoljstvo rezultatima konkursa za odabir vatrogasaca

Ministar turizma, i potpredsednik SDP-a Husein Memić kao i političke partije Stranka pravde i pomirenja i Stranka demokratske akcije Sandžaka izrazile su nezadovoljstvo nedostatkom zastupljenosti Bošnjaka među odabranim kandidatima na konkursu MUP-a
gde su na teritoriji Sandžaka odabrana tek tri Bošnjaka a u Novom Pazaru nijedan.

Ispred Stranke pravde i pomirenja izražavaju nezadovoljstvo kako oni kažu obespravljenim položajem Bošanjaka na konkursu Ministarstva unutrašnjih poslova za prijem novih pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica u republici Srbiji.

“Od 15 Bošnjaka prijavljenih iz Novog Pazara, nijedan nije primljen, što je nedopustivo. Dodatno zabrinjava činjenica da su neefikasnost i nedostatak opreme vatrogasnih jedinica u Novom Pazaru već doveli do tragičnih ishoda.

Ovakav postupak krši i ustavne odredbe koje garantiraju zastupljenost manjinskoh naroda u državnim institucijama.

Apelujemo na Ministarstvo unutrašnjih poslova da prepozna ovu nepravdu i da ponovi konkurs kako bi se osigurala ravnopravnost među narodima u Sandžaku i poboljšala sigurnost svih građana. Naš cilj je osigurati da vatrogasne jedinice budu adekvatno opremljene i da imaju obučeno osoblje koje će efikasno delovati u slučaju nesreća i vanrednih situacija”, kažu ispred Stranke pravde i pomirenja.

Ispred Stranka demokratske akcije Sandžaka povodom ovog konkursa poručuju da Vlada Republike Srbije očigledno ostaje na kursu uskraćivanja garantovanih prava Bošnjacima.

“Ustav i zakoni ove države očigledno ne važe u dijelu koji se odnosi na prava Bošnjaka, a posebno na pravo srazmerne zastupljenosti u organima javne vlasti u sandžačkim opštinama. Neprihvatljivo je da se Ustav i zakoni primjenjuju iskljucivo kao represivni mehanizam nad Bošnjacima.

Svako ko podržava ovu i ovakvu politiku Vlade Srbije ide na štetu interesa i prava bošnjačkog naroda u Sandžaku”, ističu ispred Stranke demokratske akcije Sandžaka.

Povodom ovog konkursa obratio se i Husein Memić Ministar turizma i omladine. Memić se izjasnio da smatra da je potpuno neprihvatljivo da na Konkursu za upis na osnovnu obuku vatrogasno-spasilačkih jedinica sa teritorije Novog Pazara ne bude primljen nijedan Bošnjak, već samo sedam pripadnika srpskog naroda.

On je javno od komisije koja je odlučivala po ovom konkursu zatražio da u što kraćem roku obrazloži ovakvu odluku.

“Nejasno mi je kako je na teritoriji svih sandžačkih opština primljeno 15 pripadnika srpskog, a samo tri pripadnika bošnjačkog naroda, kada je nacionalna struktura stanovništva sasvim drugačija. Po mojim saznanjima, u Novom Pazaru prijavilo se 15 Bošnjaka, a nijedan nije primljen, dok je na teritoriji celog Sandžaka prijavljeno 24, a primljena su tri 3 pripadnika bošnjačke zajednice“, naveo je Memić.

Memić, koji je i i potpredsednik Sandžačke demokratske partije (SDP), podsetio je javnost da je ovakva odluka direktno u suprotnosti sa članom 77. stav 2. Ustava Republike Srbije, koji garantuje da se pri zapošljavanju u državnim organima mora voditi računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina.

CATEGORIES
Share This