Konkurs za osnovnu policijsku obuku: Koliko će kandidata iz Sandžaka biti primljeno?

Konkurs za osnovnu policijsku obuku: Koliko će kandidata iz Sandžaka biti primljeno?

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je konkurs za upis 1100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku koji će se održati u Sremskoj Kamenici. Ukupno 37 polaznika iz Novog Pazara i Prijepolja će biti primljeno za različita radna mesta. 

Ovaj konkurs ima za cilj odabir novih polaznika koji će proći stručno osposobljavanje za obavljanje odgovornih poslova uniformisanog policijskog službenika na radnim mestima policajca, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i graničnog policajca. Područje Policijske uprave u Novom Pazaru i Prijepolju takođe će dobiti nove policijske snage. Za područje Policijske uprave u Novom Pazaru, ministarstvo će upisati 10 polaznika za radno mesto policajca i 15 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda. Za područje Policijske uprave u Prijepolju, biće primljeno 10 polaznika za radno mesto policajca i 2 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda.

Uslovi konkursa su jasno definisani i omogućavaju pravo učešća svim zainteresovanim licima koja ispunjavaju sledeće kriterijume:
– Državljanstvo Republike Srbije,
– Prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave,
– Prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs,
– Starosna dob između 18 i 24 godine do dana zaključenja konkursa (27 godina za kandidate koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta),
– Završeno srednje obrazovanje i vaspitanje u četvorogodišnjem trajanju ili završene osnovne strukovne/akademske studije Kriminalističko-policijskog univerziteta,
– Da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji,
– Posedovanje važeće nacionalne vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije,
– Ispunjeni kriterijumi zdravstvenih, psiholoških i fizičkih sposobnosti za obavljanje poslova policajca.

Postupak izbora kandidata za polaznike osnovne policijske obuke sprovodiće posebno formirana komisija, imenovana od strane ministra unutrašnjih poslova.

Prijave na konkurs podnose se policijskim stanicama po mestu prebivališta kandidata u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Politika. Svaki kandidat ima pravo da podnese samo jednu prijavu, uz obavezu da se jasno izjasni za koju se od ponuđenih radnih mesta prijavljuje na stručno osposobljavanje, uz navođenje njihovog redosleda.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije poziva sve zainteresovane i motivisane pojedince koji ispunjavaju uslove konkursa da se prijave i postanu deo policijske zajednice. Sve potrebne informacije u vezi potrebne dokumentacije, načina podnošenja prijave itd. svi zainteresovani mogu videti na zvaničnom sajtu MUP-a, ili na ovom linku.

  

CATEGORIES
Share This