SPP- Želimo da doprinesemo smanjivanju tenzija

SPP- Želimo da doprinesemo smanjivanju tenzija

Edin Numanović, potpredsednik Stranke pravde i pomirenja, istakao je ključnu ulogu njihove stranke u smirivanju tenzija vezanih za pitanje Srebrenice, naglašavajući pravdu i pomirenje kao osnovne principe kojima teže u ovom nimalo lakom periodu.

Numanović ističe tešku, ali važnu ulogu njihove stranke u promicanju pravde i pomirenja kako bi doprineli smirivanju tenzija vezanih za pitanje Srebrenice.

“Ovo nije prvi put da pitanje Srebrenice dođe u fokus javnosti da rastu međunacionalne tenzije, pogotovo tenzije između dve države, no kao što smo i dosada radili mi ćemo nastojati da vršimo jednu tešku ulogu tj sa pozicije pravde i pomirenja pomognemo i doprinesemo tom procesu smirivanja tenzija, ali i zastupanja pravde”, rekao je potpredsednik Stranke pravde i pomirenja, Edin Numanović.

Numanović jasno izražava saglasnost s činjenicom da se u Srebrenici dogodio genocid, naglašavajući da su sudovi to potvrdili te da se mora raditi na principima pravde i pomirenja radi mira i napredka regiona.

“Svakako da mi kao Bošnjaci imamo veliku rani zbog genocida u Srebrenici koja nam u mnogome otežava sve poslove sa druge strane razumemo i bojazan većinskog naroda od stigmatizacije kolektive odgovornosti po ovom pitanju.

Sud je doneo svoje presude, pojedinci su odgovorni oni treba da se kazne a na nama je opet kažem, da na principima pravde i pomirenja radimo na postizanju mira i blagostanja što je u stvari osnov za svaki napredak”, ističe potpredsednik Stranke pravde i pomirenja, Edin Numanović.

Na pitanje kakav je njegov stav po pitanju rezolicije genocida u Srebrenici Numanović dodaje: “Ja kažem da smo mi saglasni da se desio genocid, sudovi su to apsolutno potvrdili i naravno da, kao što sam rekao mi sa pozicije pravde i pomirenja u nimalo lakim uslovima trudimo se da damo jedan nov koncept i da potpuno sa strane gledamo te stvari i da ustvari doprinesemo ono što mi možemo”.

CATEGORIES
Share This