JKP Gradska čistoća Novi Pazar: Gde možete odložiti otpatke nakon klanja kurbana

JKP Gradska čistoća Novi Pazar: Gde možete odložiti otpatke nakon klanja kurbana

JKP Gradska čistoća Novi Pazar obaveštava građane da će organizovati odlaganje i tretman otpadaka koji nastaju nakon klanja Kurban Bajrama, a lokacija za odlaganje otpadaka biće u naselju Blaževo, iza Reciklažnog centra.

S obzirom da nijedna organizacija ne vrši otkup kože i vune, JKP Gradska čistoća je obezbedila posebnu lokaciju. Ova inicijativa ima za cilj očuvanje higijene i javnog prostora tokom Kurban Bajrama, kao i sprečavanje mogućih zdravstvenih rizika. Građani su pozvani da svoje otpadake nakon klanja kurban-bajramskih žrtava odlože na pomenutoj lokaciji.

JKP Gradska čistoća će obezbediti odgovarajuće kontejnere i sredstva za tretman otpadaka, kako bi se obezbedila njihova pravilna obrada, tako da je važno pridržavati se uputstava JKP Gradske čistoće prilikom odlaganja otpadaka na navedenoj lokaciji.

JKP Gradska čistoća Novi Pazar prepoznaje važnost čuvanja javnih prostora i održavanje čistoće tokom Kurban Bajrama. Stoga, ovim obaveštenjem poziva sve građane da odgovorno postupaju prilikom odlaganja otpadaka i da doprinesu očuvanju čistoće i higijene u gradu.

Za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa odlaganjem otpadaka nakon klanja Kurban Bajrama, građani mogu kontaktirati JKP Gradska čistoća Novi Pazar.

CATEGORIES
Share This