A1-Net će podneti žalbu zbog raspodele sredstava na konkursu za sufinansirananje projekata

A1-Net će podneti žalbu zbog raspodele sredstava na konkursu za sufinansirananje projekata

A1-Net, kao jedan od učesnika konkursa za sufinansiranje medijskih projekata u Novom Pazaru za 2024. godinu, podneće žalbu zbog rezultata koji su predočeni od strane komisije, ukoliko Gradsko veće usvoji predloženu raspodelu sredstava.

Posebno nezadovoljstvo je izazvano raspodelom sredstava koja, ugrožava medijski pluralizam dodeljivanjem više od 80% ukupnih sredstava jednom mediju, dok svi ostali učesnici zajedno dele manje od 20%.

Radio televizija Novi Pazar prednjači sa značajnim iznosom od 32.250.000 dinara. Za njom slede Sandžak televizija sa 1.300.000 dinara za emisiju „Magazin“ i EMEDIA GROUP koja je za projekat “Čuvari starog Novog Pazara” dobila 1.200.000 dinara.

Projekat „Ulica sećanja 2“ Free Media podržan je sa 700.000 dinara, dok je za A1-NET predložen budžet u iznosu od 900.000 dinara za projekat “Mlade na mrežama zdravlja”.

Radio Sto Plus Novi Pazar za svoj projekat “Čistija vazduh, voda i zemlja preduslovi zdravlja građana Novog Pazara i regiona” dobija 400.000 dinara, a Akademska inicijativa Forum 10 sa projektom „Starost u vremenu i prostoru – Šta nane, bike i babe mogu u Novom Pazaru?“ dobija 600.000 dinara.

Projekti K MEDIA STAR Novi Pazar „Prevencijom do dobrog zdravlja“, Udruženje građana „Takt InFo“ sa projektom “KonTakt”, Lokal medija plan sa projektom “Saobraćaj i mi”, Novinska agencija Info Leader Media sa projektom “Da progovorimo o mentalnom zdravlju mladih u Novom Pazaru”, PP MEDIA sa projektom „Žene čuvari novopazarskih sela“, UG „JOURNALISTIC PLAN“ sa projektom „AGRO MAGAZIN – Žetva znanja“, i Motrilja Press sa projektom “Zajedničkim delovanjem do čistijeg vazduha” su podržani sa 200.000 dinara.

El Kelimeh DOO Novi Pazar za projekat „Feljton o vakufima i vakifima“ dobija 250.000 dinara, zatvarajući listu odobrenih sredstava u okviru konkursa.

A1-Net naglašava da takva raspodela sredstava ne samo da stvara neravnopravne uslove među medijima u lokalnoj zajednici, već i ozbiljno narušava principe medijskog pluralizma koji su temelj demokratskog društva. Medijski pluralizam se smatra ključnim za promovisanje različitih perspektiva i mišljenja, čime se doprinosi zdravijem javnom diskursu i informisanosti građana.

A1-Net apeluje na Gradsko veće da preispita predloženu raspodelu sredstava od strane komisije, kako bi se osigurala pravednija podela koja podstiče slobodno i nezavisno novinarstvo, te očuvanje raznolikosti medijskih u Novom Pazaru.

A1 planira da u narednom periodu obavesti javnost o svojim koracima u vezi sa konkursom, sa ciljem promovisanja transparentnosti i pravičnosti u procesu dodele sredstava.

CATEGORIES
Share This