Pravnici iz Novog Pazara „Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji“

Pravnici iz Novog Pazara „Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji“

Kako bi se pravnici  bliže upoznali  sa mehanizmima zaštite ljudskih prava, različitim manjinskim grupama u Srbiji, sa poteškoćama i izazovima sa kojima se pripadnici manjina suočavaju, institut za Evropske poslove uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država je organizovao trening u Kragujevcu za diplomirane pravnike i studente prava, u okviru  projekata “Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji”.

Ovo je peta generacija branitelja I braniteljkih koji su uspešno završili trening. Među 20 učesnika, pravnika sa svih državnih univerziteta u Srbiji učešće u ovom šestodnevnom seminaru su uzeli i novopazarci.

“Projekat Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji je odlična prilika za pravnike da prošire svoja znanja kroz diskusije sa eminentnim predavačima i učesnicima među kojima je bilo pripadnika i pripadnica nacionalnih, verskih i drugih manjina. Bilo je zanimljivo čuti i sudije Apelacionog i Višeg suda kao i Zaštitnika građana u Kragujevcu o povredama manjinskih prava i način na koji su oni odgovorili na te povrede.” istakla je alimnistkinja Mersiha Ćorović, dipl.pravnica iz Novog Pazara. „Pored predavanja, diskusije, sastavni deo agende je bio i Forum teatar koji nam je omogućio da na trenutak osetimo ono sa čime se suočavaju žrtve kršenja ljudskih prava, sagledavajući problematiku iz različitih uglova.“ ističe Mersiha.

Projekat Branitelji i braniteljke manjinskih prava će se realizovati i u budućnosti. Pravnici koji su zainteresovani mogu se više informisati o projektu na  http://iea.rs/mrd/#tabgarb=tab1 .

CATEGORIES
Share This