Otkriveno preko 100 slučajeva krađe struje u Novom Pazaru!

Otkriveno preko 100 slučajeva krađe struje u Novom Pazaru!

Tokom 2017. godine otkriveno je 113 slučajeva neovlašćenog korišćenja električne energije u Novom Pazaru, odnosno oko 1,8 miliona kilovat–sati u vrednosti od 23 miliona dinara ,govore podaci  Elektroprivrede Srbije koji su dostavljeni portalu A1. 

„Zbog zakonskih ograničenja EPS nema pravo da objavlјuje imena onih koji neovlašćeno koriste električnu energiju, ali u saradnji sa policijom intenzivno radi na pronalaženju počinilaca i pokretanja krivičnih prijava“ kažu u EPS-u.

EPS  dodaje da je zatražio oštrije kazne za one koji neovlašćeno koriste električnu energiju jer na razmere krađe utiču i odlaganje krivičnog gonjenja, dugotrajni sudski postupci koji traju i po nekoliko godina, kao i blaga kaznena politika pravosuđa koja se najčešće završava oslobađajućom ili uslovnom kaznom.

„Posebno se oštrije kazne traže za zaposlene EPS-a koji učestvuju u krađi struje, ali se istovremeno traži i da se napadi na EPS-ove radnike koji rade na otkrivanju krađa tretiraju kao krivična dela i da im se omogući zaštita kao službenim licima.“, navode u EPS-u.

Oni dodaju  da se analizira  potrošnja električne energije kod svih kategorija kupaca da bi se otkrila potencijalna mesta neovlašćenog korišćenja.

„Rade se opsežne kontrole mernih mesta na kojima postoji sumnja za eventualne zloupotrebe. Kao mere za sprečavanje i prevenciju krađe električne energije izmeštaju se mesta merenja na regulacionu liniju objekta i javne površine.Time se istovremeno olakšava pristup brojilima za kontrole i osobe koje očitavaju potrošnju. Unapređuje se oprema da bi se lakše odredila mikrolokacija gubitaka na mreži čime se lakše otkriva i eliminiše neovlašćena potrošnja.“,kažu u Elektroprivredi Srbije.

EPS naglašava da akcije na otkrivanju krađe električne energije i neovlašćenog priklјučivanja na mrežu sprovode se 24 časa dnevno, 365 dana u godini.

Inače, u toku 2017.  u Srbiji, otkrivena su 6.762 slučaja neovlašćenog korišćenja električne energije od toga u kategoriji domaćinstva 6.091, a u ostalim kategorijama 671. Ukupno je fakturisano preko jedne milijarde dinara po osnovu neovlašćenog korišćenja električne energije.Oko 65 odsto ukupnog iznosa obračunatog za neovlašćenu potrošnju odnosi se na domaćinstva.

CATEGORIES
Share This