Građani zadovoljniji radom lokalne samouprave Novog Pazara!

Građani zadovoljniji radom lokalne samouprave Novog Pazara!

Građani Novog Pazara zadovoljniji su načinom na koji grad Novi Pazar zastupa i štiti njihove interese u odnosu na prethodni period, pokazuju istraživanja koje je sproveo Centar za slobodne izbore i demokratiju, Cesid, u organizaciji razvojnog programa Evropski PROGRES.

U okviru ovog istraživanja, koje je rađeno u oktobru i novembru prošle godine, učestvovalo je 400 ispitanika, od kojih je 32 odsto navelo da najviše poverenja ima u gradonačelnika, a najmanje u Skupštinu opštine 17 odsto.„Većina rezultata pokazuje pozitivan trend, te tako građani i građanke danas pozitivnije ocenjuju rad opštinskih službi, imaju više poverenja u lokalne institucije, bilo da se radi o gradonačelniku, Skupštini opštine ili opštinskom Veću, a brže završavaju poslove u opštini i svakako, bolje ocenjuju rad opštinskih službenika”, rekao je Marko Vujačić, nacionalni menadžer programa Evropski PROGRES, ističući da stanovništvo prepoznaje da lokalna samouprava zaista postaje servis građana.

Kada je reč o pružanju konkretnih usluga, rokovi uglavnom zavise od zakonskih propisa koji se menjaju. Da napomenem da što se tiče upravnog postupka, rok za rešavanje je 60 dana, a predmeti se obrađuju mnogo brže. Ovo pokazuje da su očekivanja građana porasla i drago nam je da je tako. Trudićemo se da opravdamo očekivanja”, rekao je načelnik Gradske uprave Almir Leković. On je pozvao građane da prijave neregularnosti u radi službenika na nekoliko načina (putem podneska ili mejla) i apelovao da naročito ozbiljno shvate mogućnost prijavljivanja eventualne korupcije.

“Mi smo kroz strategiju komunicijranja i razne aktivnosti pokrenuli poboljšanje informisanosti građana i to se poklapa sa rezultatima istraživanja. Planirano je da se pokrene infoplut, kao živi kontakt sa građanima na samom ulazu u GU jer su građani pokazali da na taj način žele da se informišu o procedurama. Već narednog meseca ćemo štampati brošure koji će sadržati precizne odgovore na najčešće postavljena pitanja i jasna upustva u vezi sa rfadom GU. Ovakav tekst se nalazi na gradskom sajtu kao i elektronski registar procedura gde se građani i sada mogu informisati”, rekla je Hana Salihagić, rukovodilac Odeljenja za informisanje, ističući da su u planu i takozvane građanske akademije, osmišljenje da javnost upoznaju sa nadležnostima i funkcionisanjem lokalne samouprave.

 

Izvor: A1/Sto plus/RTV

CATEGORIES
Share This