Grad Novi Pazar u 2023. godini izdvojio preko 30 miliona dinara za dzamije i crkve

Grad Novi Pazar izdvojio je više od 30 miliona dinara za podršku verskim objekitma u 2023. godini. Grad Novi Pazar  pružio je značajnu finansijsku podršku islamskim i pravoslavnim verskim objektima širom grada. U okviru ove inicijative, izdvojeni su značajni iznosi za renoviranje i održavanje džamija i crkava.

Među podržanim projektima našle su se džamije kao što su Džamija Čalap Verdi, Džamija Jusuf Potok, i Džamija Brđani, koje su dobile finansijska sredstva za sanaciju i obnovu. Značajna sredstva su usmerena i ka Džamiji u Muru i Stambol Džamiji, dok je posebna pažnja posvećena i džamijama u ruralnim delovima Novog Pazara, poput Džamije u selu Šarovo i Džamije u selu Brezđe..

Iznosi donacija varirali su u zavisnosti od objekta, ali su svi imali za cilj unapređenje infrastrukture i pružanje adekvatnih uslova za obavljanje verskih obreda. Najznačajniji projekat finansijske podrške realizovan je u saradnji sa Koto Beogradom, gde je ugovoreni avans za jednu od džamija dosegnuo iznos od preko 19 miliona dinara.

Iz budžeta izdvojeno je 29.635.606 dinara za islamske verske objekte i sledeće džamije:

Džamija Čalap Verdi: 589.748,87 RSD
Džamija Jusuf Potok: 583.968,00 RSD
Džamija Brdjani: 296.231,23 RSD
Džamija Bajevica: 588.006,00 RSD
Džamija Casic Dolac: 359.715,35 RSD
Džamija Varevo: 234.972,00 RSD
Džamija Barakovce: 535.440,00 RSD
Džamija u Muru: 599.900,00 RSD
Hajrudin Džamija: 598.807,66 RSD
Džamija Dibak Ishak: 319.968,00 RSD
Džamija Paralovo: 597.974,31 RSD
Auto Lak. Centar Mumdzic – Bor Džamija: 600.000,00 RSD
SZTR Bihorac Džamija u selu Brezđe: 600.000,00 RSD
DOO Dacic Džamija u selu Šarovo: 1.197.985,20 RSD
Euro Lim NP-Džamija Abdul Aziz: 499.840,00 RSD
Dacić Prom DOO-Stambol Džamija: 599.551,92 RSD
Koto Beograd-Ugovoreni avans za Džamiju: 10.000.000,00 RSD
Koto Beograd-Ugovoreni avans za Džamiju (drugi iznos): 9.233.498,45 RSD

Funansijsku podršku dobila je i Medresa Gazi Isa-bega.

Medresa Gazi Isa beg: Prema rešenju broj 401-486/23, iznos od 900.000,00 RSD je dodeljen za podršku radu Medrese Gazi Isa beg.

Medresa Gazi Isa beg: Takođe, prema rešenju broj 402-03/23, iznos od 700.000,00 RSD je izdvojen za dodatnu podršku Medresi Gazi Isa beg.

Za pravoslavne verske objekte i crkve izdvojeno je 899.140,00 RSD i to za sledeće objekte:

-Pomoć za organizaciju Svetosavske akademije: 400.000,00 RSD

-Pomoć Crkvi Osoje: 499.140,00 RSD

A1 portal je poslao upit Islamskoj zajednici u Srbiji i Srpskoj pravoslavnoj Crkvi kako bismo saznali koliko su donacija primili od grada Novog Pazara, ali do sada nismo dobili odgovor.

CATEGORIES
Share This