Predsednik komisije: Radili smo bez pritisaka

Predsednik komisije: Radili smo bez pritisaka

Komisija za ocenjivanje medijskih projekata u Novom Pazaru, koja je radila na raspodeli sredstava drugog konkursa Gradskog veća, završila je svoj posao bez bilo kakvih pritisaka, izjavio je danas predsednik komisije Vojkan Ristić.

On je za portal A1tv rekao da budžet sa kojim su raspolagali, od 6,6 miliona dinara koji je raspodeljen za sufinansiranje devet projekata, nije bio dovoljan da se podrže sve kvalitetne prijave.

„Imali smo na raspolaganju dosta dobrih projekata. Međutim, nismo u potpunosti zadovoljni dostupnim budžetom, a za to treba uzeti u obzir činjenicu da je ovo bio drugi konkurs u ovoj godini, te da su sredstva bila ograničena,“ rekao je Ristić.

On naglašava važnost transparentnosti u procesu ocenjivanja i raspodele sredstava.

„Komisija je uradila sve što je mogla, s obzirom na dostupna sredstva. Žao mi je što neki projekti nisu prošli, a zaslužili su“, zaključio je Ristić.

Komisija, koju su činili još Mileva Malešić i Edib Honić, izdvojila je novac za najbolje projekte koji su pristigli.

Prema njihovom predlogu sa 1,5 miliona dinara biće finansiran projekat Sandžak televizije, projekti Sto plus i portala Free media biće sufinansirani sa 1,1 milion, a portala A1tv sa milion dinara. Komisija je predložila sufinansiranje i portala Takt info (500.000 dinara), preduzetnika Džemila Islamovića (400.000 dinara), a projekti TV Connect televizije i Udruženja građana Play on sa po 300.000 dinara.

Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi Gradsko veće, a na osnovu predloga komisije o raspodeli sredstava sa obrazloženjem. Ta odluka je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

CATEGORIES
Share This