Da li mladi u Novom Pazaru brinu o svom zdravlju? (VIDEO)

Da li mladi u Novom Pazaru brinu o svom zdravlju? (VIDEO)

Sastanak sa predstavnicima novopazarskih škola, đačkih parlamenata, lokalnih udruženja i ustanova za mlade održao se danas u prostorijama portala A1.

Tema okruglog stola bila je “Informisani mladi – zdravi mladi“ gde se najviše govorilo o mentalnom, jednako važno kao i fizičkom zdravlju.

Zadatak i opšti cilj projekta ”Informisani mladi – Zdravi mladi” odnosi se na unapređenje zdravlja mladih, kroz povećanje njihove informisanosti za razvoj zdravih stilova života i važnosti izbegavanja rizika koji ugrožavaju zdravlje mladih.

Na radionici su mladi zaključili da je velika potreba za održavanjem ovakvih radionica, a psihološkinja Dajana Sendrić istakla je da su njeni razgovori sa učenicima svakog dana intenzivni i česti.

Inovativni aspekt projekta, koji uključuje aktivno uključivanje mladih u kreiranje i prevenciju sadržaja koji se odnosi na poboljšanje zdravlja njihovih vršnjaka, kroz đačke parlamente i „kreativne info table“, predstavlja inovativni pristup u ostvarivanju ciljeva strategije.

Osnaživanje mladih, kreiranje programa za informisanje i usmeravanje na zdrave stilove života, kao i usmeravanje na izbegavanje rizika samo su jedni od ciljeva ovog projekta koji se realizuje uz podršku Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije.

Ovaj projekat finansijski podržava Ministarstvo turizma i omadine Republike Srbije. Stavovi izraženi u podržanom  projektu ne izražavaju nužno stavove Ministarstva.

CATEGORIES
Share This