“Archiculture”- Prvi arhitektonski časopis u Novom Pazaru

Časopis ‘Archiculture’,prema rečima glavnog urednika Ramiza Tutića, ima za cilj posvećivanje pažnje radovima i idejama mladih arhitekata iz Novog Pazara. Tutić naglašava da časopis nastaje iz želje da pokaže bogatstvo grada, ističući da Novi Pazar nije samo poznat po mantijama, ćevapima i farmericama, već i po mladim stručnjacima s vizijom i idejama koje treba podržati.

Uz to, Tutić ističe značaj imena časopisa, Archiculture, i njegovog slogana, „Arhitektura u svim pravcima“.

“Biti arhikulturan znači ne samo posedovati manire i adekvatan način ponašanja, već i imati znanje i svest o kulturnom nasleđu. Ova arhikultura fokusira se na poznavanje osnovnih principa, pravila i normativa u arhitekturi, s ciljem da podstakne svakog pojedinca da postane ‘arhikulturna’ i svestrana figura u društvu, doprinoseći kvalitetu života u gradu”, rekao je glavni urednik časopisa, Ramiz Tutić.

Ramiz Tutić, zajedno sa svojim kolegama i prijateljima Seminom Mulićem, Hamzom Ajdinovićem, Dželalom Hakićem, pokrenuo je ovaj časopis.

Časopis će biti sačinjen od par rubrika:

1. Svetski, a naše – rubrika koja se bavi bogatom arhitekturom našeg grada i okoline, našim poznatim arhitektama i aktuelnostima u svetu arhitekture koje se lokacijski vežu za ovo mesto
2. Svet oko nas – tu se bavimo svetskim temama i idejama u arhitekturi
3. Profesionalci – mesto gde stručnjaci predstavljaju svoje projekte, istraživanja, inovacije i kritike
4. Studenti u fokusu – celina koja se bavi afirmacijom studenata, studentskim životom, njihovim projektima i istraživanjima
5. Arhitektura kroz igru – druga perspektiva arhitekture, zanimljivosti itd.

Tutić ističe odgovornost prema prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, posebno prema kulturno-istorijskom nasleđu grada.

”Projekat je pokrenut s ciljem afirmacije mladih talenata, posebno studenata arhitekture, koji su dosad bili uskraćeni za prostor predstavljanja svojih fantastičnih ideja”, dodaje glavni urednik časopisa, Ramiz Tutić.

Časopis je zamišljen tako da izlazi dva puta godišnje, i da obrađuje različite kako aktuelne teme, tako i teme koje su svojom prirodom oduvek bile, i jesu, i uvek biće fokus interesovanja kako jednog arhitekte, tako i jednog građanina.

CATEGORIES
Share This