Koliko mediji u Sandžaku informišu građane na bosanskom jeziku? (VIDEO)

Koliko mediji u Sandžaku informišu građane na bosanskom jeziku? (VIDEO)

Novi Pazar se ističe kao primer multikulturalne sredine gde različite nacionalnosti uspešno koegzistiraju. Grad je poznat po harmoniji i toleranciji među raznolikim zajednicama koje aktivno neguju prijateljske odnose.

Ovo područje je dom najvećeg procentualnog broja Bošnjaka u Srbiji, čime se ističe kao centar druge po veličini nacionalne manjine u zemlji. 

U cilju očuvanja nacionalnog, kulturunog i jezičkog identiteta i ravnopravnosti nacionalnih manjina, informisanje na maternjem jeziku definisano je Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Zakon je usmeren na obezbeđivanje prava na informisanje na maternjem jeziku.

Lokalni mediji poput Radio televizije Novi Pazar (RTVNP) i Sandžak televizije (STV) već godinama pružaju informacije na bosanskom jeziku, obogaćujući lokalnu informacionu scenu.

“Ne mogu da tvrdim da svi mediji u Sandžaku imaju redakciju na bosanskom ali ono što mogu da vidim je da izvještavaju i pišu na bosanskom, što je vrlo pohvalno”, kaže Galib Gicić, urednik redakcije na bosanskom RTVNP.

Dok RTVNP ima redakciju na bosanskom koja obuhvata 60% sadržaja, STV emituje celokupan program na bosanskom.

”Celokupan program naše produkcije proizvodimo na bosanskom, ali imamo i sadržaje koje emitujemo a koje nisu na bosanskom jeziku. Kada je reč o kadru apsolutno smo pokriveni i mogu slobodno da kažem da to radimo veoma dobro”, govori Salahudin Fetić, direktor STV.

Prilikom formiranja redakcije, realizovanja programa ili stvaranja medijske kuće na bosanskom, izazovi su brojni, dodaju sagovornici.

”Izazova je u početku bilo puno. Nailazili smo na probleme ali smo bili istrajni u nameri. Čini mi se da danas beremo plodove tog rada. Da 2003. godina prođe špica na kojoj piše “Vijesti” bilo je izazov sam po sebi i iziskivalo je mnogo štošta; doedukaciju kadra, edukaciju kadra, ali smo korak po korak – na kraju uspjeli”, ističe Gicić.

Pored toga, Gicić navodi da je finansiranje medija koji proizvode sadržaj na maternjem jeziku danas itekako lakše zbog projekata koje raspisuju ministarstva i Grad Novi Pazar.

”Kreiranje takvih sadržaja ne znači samo emitovanje programana jeziku nacionalne manjine, već bavljenje kulturom i nekim drugim identitetskim aspektima tog naroda. Ono što možemo reći jeste da, iako postoji zakonska regulativa, sredstva koja se odvajaju za ove medije su minimalna”, navodi Fetić.

Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća ističu ključnu ulogu informisanja na maternjem jeziku kao jednog od važnih segmenata društvenog života.

”Informisanje pripadnika nacionalnih manjina treba da odgovori na potrebe javnosti. Informisanje na jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji nije na zadovoljavajućem nivou s obzirom na to da informisanje na bosanskom jeziku nije ušlo u sistem javnih servisa i ostalim oblicima informisanja”, kaže predstavnik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Muhedin Fijuljanin.

Galib Gicić, kao urednik Radio televizije Novi Pazar, naglašava značajnu analizu ključnih aspekata medijskih sadržaja koji se proizvode na bosanskom jeziku.

“Iako u okviru RTVNP postoje dve redakcije, mi funkcionišemo skladno i ne mogu da kažem da smo podeljeni. Važno je ono što gledaoci mogu da vide. Pored domaćih sadržaja, gledaocima naše televizije dostupni su i sadržaji Al-džazire koje emitujemo dva sata dnevno, a osim nje i Televizije Sarajevo. U sistemu smo i drugih manjih medija širom regiona koji svoj program emituju na bosanskom”, zaključuje Gicić.

Sagovornici se slažu da podrška državnih institucija, posebno kroz pružanje finansijske pomoći medijima na jezicima nacionalnih manjina, igra ključnu ulogu u opstanku i omogućavanju prilagođene informisanosti pripadnika ovih zajednica.

CATEGORIES
Share This