Tag: vlasi

Upoznavanje Bošnjaka sa drugim manjinama u Srbiji (VIDEO)

A1- 15. marta 2018.

Interkulturalni dnevnik o manjinskoj kulturi je serijal pet polusatnih emisija o manjinskoj kulturi Albanske, Slovačke, Romske, Vlaške i Rusinske nacionalne manjine. Želimo da bolje upoznavamo ... Opširnije