Upoznavanje Bošnjaka sa drugim manjinama u Srbiji (VIDEO)

Upoznavanje Bošnjaka sa drugim manjinama u Srbiji (VIDEO)

Interkulturalni dnevnik o manjinskoj kulturi je serijal pet polusatnih emisija o manjinskoj kulturi Albanske, Slovačke, Romske, Vlaške i Rusinske nacionalne manjine. Želimo da bolje upoznavamo bošnjačku nacionalnu manjinu sa kulturom i običajima pet pripadnika drugih nacionalnih manjina sa kojima Bošnjaci u Sandžaku nemaju svakodnevni kontakt.

Uskoro samo na portalu A1 predstavljamo prvu manjinu od pet navedenih.Pratite nas i saznajte više o drugim manjinama,  bogastvo koje ima Srbija. Sve te različitosti treba da nas spajaju a niko razdvajaju.

RUBRIKE
Podeli