U Novom Pazaru se održava dvodnevni seminar “Praktični pristupi deci sa teškoćama u razvoju”

U Novom Pazaru se održava dvodnevni seminar “Praktični pristupi deci sa teškoćama u razvoju”

U Novom Pazaru, u organizaciji Udruženja logopeda a uz podršku lokalne samouprave i finansijske pomoći novopazarskog privrednika Nedžada Šuntića, održava se dvodnevni seminar na temu “Praktični pristupi deci sa teškoćama u razvoju”. Učesnici seminara su prosvetni radnici, vaspitači logopedi kao i stručni saradnici koji rade sa decom ometenom u razvoju.

“Pravi cilj ovog seminara je da se oni koji rade sa ovom decom, a to su pre svega prosvetni radnici na predškolskom i školskom nivou kao i logopedi i psiholozi, informišu i više saznaju koji su to najkraći i nasvrsishodniji putevi da se deci sa smetnjama u razvoju pomogne i to praktično ne samo teoretski”, kazao je jedan od predavača na seminaru logoped iz kabineta “Glas govora i sluha” iz Beograda, Ranko Vuković.

Ovaj dvodnevni seminar kao i mnoge do sada sa sličnim temama podržao je i Grad Novi Pazar koji je, podsetimo, u poslednih osam godina razvio sedam usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou od kojih je većina posvećena osobama sa smetnjama u razvoju. “Mi smo ove godine iz budžeta grada izdvojili 43 miliona dinara za nevladin sektor, odnosno za projekte u oblasi socijalne zaštite, zatim 13 miliona i 700 hiljada iz namenskih transfera resornog ministarstva  koji su takođe uloženi u usluge socijalne zaštite na lokalnom nivou tako da želimo da u narednom periodu  jačamo ljudske resurse i da korisnici socijalnih usluga dobiju što kvalitetniju pomoć i podršku”, rekao je član Gradskog veća zadužen za zdravstvo i socijalna pitanja Fevzija Murić.

Logopedi Mejra Gusinac i Jelena Moračanin učesnice su pomenutog seminara koji, kako ističu, za njih mnogo znači jer i one rade sa decom koje imaju teškoće u razvoju i naglašavaju da je svaki vid usavršavanja  od velikog značaja za njihov dalji rad.

(rtvnp)

RUBRIKE
Podeli