O nama

Grupa novinara  vođena željom da svoje znanje i energiju stavi u službu objektivnog, pravovremenog i istinitog informisanja, pokrenula je ovaj portal, sa sedištem u Novom Pazaru, ali internet pokrivenošću od nekoliko desetina hiljada ljudi mesečno, prema dostupnim statistikama.

Danas jezgro naše redakcije čini 5 mladih ljudi (uz grupu formiranih spoljnih saradnika), koji se trude da profesionalno i nepristrasno, bez pritisaka ili podrške bilo kojoj od političkih opcija, ponude činjenice i istinu, izveštavajući o društvenim, političkim, ekonomskim i drugim temama od značaja za društvo, kako iz regiona, tako i šire. Vodi nas princip transparentnosti, a o temama pišemo bez senzacionalizma, etiketiranja, uvreda i govora mržnje.

Nastojimo da mlade novinare redovno dodatno obučavamo, te se mladi ljudi koji izveštavaju i rade u redakciji mogu pohvaliti obukama na različite teme iz oblasti novinarstva, od samih tehnika izveštavanja preko rodno senzitivnog izveštavanja do borbe protiv svih oblika diskriminacije i govora mržnje u izveštavanju.

Svesni smo uloge medija u životu društvene zajednice i zato smo uložili sve postojeće resurse da ostanemo nezavisni i sačuvamo neutralnost, jer je to jedini način da zajednica dođe do istinitih informacija, oslobođenih interesa različitih interesnih grupa i pojedinaca.

Želja nam je da budemo jedan od nosilaca razvoja slobodnih i nezavisnih medija na teritoriji koju kao A1 pokrivamo i da uvedemo koncept novinarstva baziran na drugačijim principima od trenutnih, koje će razvijati mladi novinari, entuzijasti, puni ideja i želje da daju doprinos razvoju samog društva.

Glavni i odgovorni urednik: Enes Radetinac

urednici: Elzana Erović, Emir Ličina i Kristina Petrović

Ekipa portala A1:   Martina Ilić, Alma Lukić, Minela Duštinac, Maida Škrijelj, Amina Miraljemović, Sanida Hot, Tarik Graca, Denis Selmanović, Admir Tandir, Džemil Ljajić, Hasna Ziljkić, Alma Kardović , Amela Tandir, Irma Nokić, Ilda Zukanović, Amina Emrović i Lejla Đerlek.

kontakt: a1tvnet@hotmail.com ; glassandzaka@hotmail.com; urednik@a1tv.net