Tag: MANJINE

Poreklo naziva “Bunjevac”

A1 portal- 9. januara 2020.

Analiza etnonima BUNJEVAC, traganje za etnogenezom etničke zajednice koja nosi taj naziv, preko analize prezimena , ikavskog govora, drevnih običaja, prostora gde su sve vršene ... Opširnije

Doseljenje Hrvata u Srbiju

A1 portal- 9. januara 2020.

Nakon Prvog svetskog rata, stvaranjem Kraljevine SHS počinju migracije raznih stručnjaka, kadrova raznih profila za potrebe državnih služba, poput profesora, učitelja, bankara, advokata, radnika raznih ... Opširnije

Upoznavanje Bošnjaka sa drugim manjinama u Srbiji (VIDEO)

A1- 15. marta 2018.

Interkulturalni dnevnik o manjinskoj kulturi je serijal pet polusatnih emisija o manjinskoj kulturi Albanske, Slovačke, Romske, Vlaške i Rusinske nacionalne manjine. Želimo da bolje upoznavamo ... Opširnije

Pravnici iz Novog Pazara “Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji”

A1- 28. novembra 2017.

Kako bi se pravnici  bliže upoznali  sa mehanizmima zaštite ljudskih prava, različitim manjinskim grupama u Srbiji, sa poteškoćama i izazovima sa kojima se pripadnici manjina ... Opširnije