Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja nacionalnih manjina

Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja nacionalnih manjina

Ministar prosvete u Vladi Republike Srbije Branko Ružić istakao je nakon sastanka sa visokim komesarom OEBS-a za nacionalne manjine  da to ministarstvo aktivno radi na poboljšanju dostupnosti i kvaliteta obrazovanja za pripadnike nacionalnih manjina.

Ružić je naveo i da Ministarstvo u potpunosti poštuje međunarodne standarde u toj oblasti, u kojoj smo prepoznati kao primer dobre prakse.

“Kada je obrazovanje na jezicima manjina u pitanju, imamo jednu od najboljih praksi u regionu i šire. S jedne strane, omogućeno je pravo na školovanje na maternjem jeziku, a s druge, kroz obavezan predmet, učenici uče srpski jezik, jezik zemlje u kojoj žive“, objasnio je ministar. Prema njegovim rečima, oni, takođe, mogu da slušaju nastavu na srpskom jeziku sa fakultativnim predmetom na maternjem jeziku ili da imaju dvojezičnu nastavu koja se uglavnom koristi u kombinaciji srpsko-engleski, mađarsko-nemački, srpsko-irski i srpsko-bugarski.

On je rekao da postoji kontinuitet u broju učenika koji pohađaju nastavu na jednom od osam jezika nacionalnih manjina, bilo u osnovnoj ili srednjoj školi.

CATEGORIES
Share This