Kladničanin: Novi Pazar će sufinansirati i Gorance

Kladničanin: Novi Pazar će sufinansirati i Gorance

Činjenica da će Novi Pazar uskoro postati sedište dva nacionalna saveta oslikava multikulturalnost ovog grada i biće značajna za lokalnu zajednicu, ocenio je danas politikolog Fahrudin Kladničanin.

On je za portal Free media rekao da u ovom gradu pored Bošnjaka i Srba žive i brojni pripadnici drugih manjina, među kojima su i Goranci, koji prvi put formiraju svoj nacionalni savet u Srbiji.

“Stekli su se uslovi da Srbija Gorancima priznaje kulturu, jezik i tradiciju, time što su stekli pravo da na elektorskim izborima izaberu članove saveta. Biće to od značaja za lokalnu zajednicu, jer se pojavljuje novi akter u društvenom kontekstu i društvenoj dinamici“, rekao je Kladničanin.

On dodaje da nema podatak da li su ranijih godina na izborima za nacionalne savete Goranci glasali za Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV), te da veruje da je bilo i takvih slučajeva, jer su taj nacionalni organ videli kao telo koje može da im pomogne u ostvarivanju nekih prava.

Kladničanin je istakao da će Grad Novi Pazar u narednom periodu osim BNV, biti u obavezi da određenim novčanim sredstvima sufinansira i Nacionalni savet Goranaca.

“Poznato je da Novi Pazar izdvaja million dinara mesečno za BNV, a sada će određena sredstva izdvajati i za Gorance. To bi trebalo već budžetom za narednu godinu da se planira“, rekao je Kladničanin za  portal Free media.

On dodaje da se mali nacionalni saveti, kao što su oni koji okupljaju Rusine, Aškalije ili Egipćane, često suočavaju sa porodičnom privatizacijom.

“Dešavalo se da jedna porodica zloupotrebljava, odnosno privatizuje manjinsku samoupravu, uglavnom zbog određenih finansijskih sredstava koja se izdvajaju za finansiranje nacionalnog saveta. Nadam se Nacionalni savet Goranaca neće podleći toj tradiciji, a ukoliko do toga dođe onda ćemo imati unutar te nacionalne manjine često sukobe, trvenja i nekvalitet u ostvarivanju onih prava za koje se nacionalni savet i osniva”, smatra Kladničanin.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog objavilo je da će elektorska skupština za izbor 15 članova Nacionalnog saveta goranske manjine biti održana 13. novembra u 12 časova, u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije.

Prvi na listi za izbor Nacionalnog saveta Goranaca Amir Kajkuš rekao je ranije za portal Free media da će Goranci prvi put u svojoj istoriji formirati ovaj nacionalni organ.

On je istakao da će sedište ovog nacionalnog saveta biti u Novom Pazaru, jer je iz ovog grada potekla i sama inicijativa i dobijena najveća podrška.

Imamo podršku iz svih krajeva Srbije, ali najveću u Novom Pazaru. Za ostalim savetima nacionalih manjina kasnimo u ovom poslu 20 godina“, rekao je tada Kajkuš.

CATEGORIES
Share This