Novi Pazar zanemaruje održavanje javnih površina? (video)

Novi Pazar zanemaruje održavanje javnih površina? (video)

Probleme osoba sa invaliditetom u Novom Pazaru , građani ne vide a nadležni sve češće zanemaruju. Safet Leković je bivši bokser, a zbog bolesti koja ga je zadesila oslepeo je pre par godina. Safet kaže da ovaj grad nije pristupačan slepim licima. Sport nikada nije napustio, ali ga neuređene staze sprečavaju da se kreće njima. Više o ovoj temi u prilogu koji sledi.

RUBRIKE
Podeli