Stižu rešenja za porez na oružje – namet ide do 18.870 dinara

Stižu rešenja za porez na oružje – namet ide do 18.870 dinara

Vlasnici oružja u Srbiji početkom decembra mogu da očekuju poreska rešenja za ovu godinu. Kako je saopštila Poreska uprava, sva rešenja za porez na registrovano oružje za 2021. godinu biće predata pošti 01. decembra. Porez za oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola iznosi 3.790, dinara, a ukoliko je uz to izdata i dozvola za nošenje – 18.870 dinara. Za automatsku pušku porez iznosi 13.960 dinara, a za poluautomatsku 5.600 dinara.

„U skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji rešenja će se smatrati dostavljenim petnaestog dana od dana predaje pošti odnosno 16. decembra 2021. godine. Rok za plaćanje ove poreske obaveze je 15 dana od dana dostavljanja rešenja“, navodi Poreska uprava Srbije.

Prema Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, obveznik poreza na oružje je lice na koje glasi oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, kao i dozvola za nošenje oružja.

Kako se podseća u saopštenju, porez na registrovano oružje rešenjem utvrđuje Poreska uprava, na osnovu podataka koje dostavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je izdalo oružani list za držanje, odnosno kolekcionarsku dozvolu, kao i dozvolu za nošenje oružja.

Porez na registrovano oružje plaća se u godišnjem iznosu za svaki komad oružja.

Izvor: N1

RUBRIKE
Podeli